Studenci

Polscy księża na studiach w Rzymie i Pampelunie

Obecnie na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (PUSK) i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (UNAV) studiuje 25 księży z Polski. Dla wielu z nich studia są możliwe m.in. dzięki pomocy finansowej w postaci stypendiów od Fundacji FURCA – czyli dzięki ofiarności polskich darczyńców.

We wrześniu 2015 rozpoczął studia na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Będzie studiować prawo kanoniczne. Więcej

Ks. Grzegorz Kmiecik

Diecezja kielecka

Ksiądz Piotr we wrześniu 2015 rozpoczął studiować prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Piotr Żuber

Archidiecezja wrocławska

Od 2014 roku studiuje Komunikację Społeczną na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Piotr Kontny

Diecezja katowicka

Ksiądz Jakub od 2016 roku będzie studentem wydziału prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Jakub Szyrszeń

Archidiecezja krakowska

Latem 2016 roku rozpocznie studia na Uniwersytecie w Pampelunie. Będzie studiował prawo kanoniczne. Więcej

Ks. Piotr Szkudlarek

Archidiecezja poznańska

Ks. Mariusz rozpocznie w lipcu 2016 roku studia na wydziale prawa kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Mariusz Kmak

Diecezja tarnowska

Od 2016 roku student teologii na Uniwersytecie Nawarry w Hiszpanii. Więcej

Ks. Zbigniew Sapiejewski

Archidiecezja warszawsko-praska

Studiuje prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Sebastian Wydrowski

Diecezja pelplińska

Jesienią 2016 roku rozpocznie studia na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na wydziale teologii. Więcej

Ks. Łukasz Żak

Archidiecezja warszawsko-praska

Studiował teologię na Uniwesytecie Świętego Krzyża oraz filozofię na Uniwesytecie Nawarry. Obecnie pisze pracę doktorską. Więcej

Ks. Adam Sołomiewicz

Prałatura Opus Dei

Latem 2016 rozpocznie specjalistyczne studia na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie na wydziale prawa kanonicznego. Więcej

Ks. Łukasz Pawicki

Archidiecezja wrocławska

Ksiądz Grzegorz Słodkowski jesienią 2016 rozpocznie trzyletnie studia z zakresu komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Więcej

Ks. Grzegorz Słodkowski

Diecezja sandomierska

Ksiądz Krzysztof we wrześniu 2015 rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Krzysztof Porosło

Archidiecezja krakowska

Studiuje prawo kanoniczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Michał Siennicki

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

W roku akademickim 2017/2018 podjął studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Więcej

Ks. Przemysław Lech

Diecezja Sosnowiecka

Studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry rozpocznie na jesieni 2017. Więcej

Ks. Krzysztof Patejuk

Diecezja Warmińska

Studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie rozpocznie we wrześniu 2017 roku. Więcej

Ks. Łukasz Szymanowski

Archidiecezja Gdańska

Ksiądz Marek będzie studiował teologię moralną na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Marek Dumin

Diecezja Kielecka

Ks. Marcin został skierowany na studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Marcin Lech

Diecezja Sosnowiecka

Furca.org