Ks. dr Kazimierz Ginter

W roku 1987 ukończył XIV LO im Frycza Modrzewskiego w Warszawie. Następnie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1993). W latach 1991 – 1994 działał w warszawskim SKMA. W latach 1993 – 1998 zajmował się komputerowym projektowaniem graficznym. W roku 1995 przystąpił do Opus Dei.

W roku 1998 przeniósł się do Krakowa. W latach 2004-2007 pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum Plastycznym im. Józefa Kluzy w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie. W latach 1999 – 2005 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Macieja Salamona – uwieńczone doktoratem «Obraz cesarzy bizantyńskich w Historii Kościelnej Ewagriusza Scholastyka». 1999 – 2007 był dyrektorem niepublicznego akademika Barbakan w Krakowie.

We wrześniu 2007 r. rozpoczął studia na PUSC w Rzymie. W dniu 5.11.2011 przyjął święcenia diakonatu, a w dniu 5.05. 2012 święcenia prezbiteriatu. W latach 2011 – 2013 podjął studia doktoranckie na PUSC zakończone doktoratem na podstawie dysertacji «Las Fuentes liturgicas de la liturgia romana en la Patrologia Latina de Migne» (Źródła liturgiczne liturgii rzymskiej w Patrologia Latina Migne’a).

Od lipca 2014 r. jest profesorem Historii Liturgii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Prowadzi blog  http://storiadellaliturgia.blogspot.it/

Studia licencjackie i doktoranckie odbył na Uniwersytecie Santa Croce w latach 2007-2013.

Ks. dr Kazimierz Ginter

prof. Historii Liturgii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC).

Furca.org