Czytelnia

Człowiek – duch i ciało

Ks. Bartosz Adamski Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura Wstęp Apostoł Narodów w piątym rozdziale Listu do Galatów przedstawia naukę o wolności...

czytaj dalej

Kościół wspólną drogą do zbawienia

1. Nauczanie biblijne: „Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.” (1 Kor 14, 12) 2. Nauczanie Kościoła „Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie...

czytaj dalej

W ów dzień…

“W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć.” Iz 29,18 Wynieś śmieci! Posprzątaj! Przyjdź tutaj szybko! - to sformułowania, których często niektórzy nie chcą usłyszeć, bo są one związane z pewnym zadaniem....

czytaj dalej

O niecierpliwości chrześcijańskiej

Szybko! Potrzebuję tego na wczoraj. Długo jeszcze? Kiedy w końcu oddzwoni. Nie mogę się doczekać! Umieram z głodu. Te słowa i wiele innych są emisariuszami naszych niecierpliwości, wrażenia że czegoś mi brakuje – świadomości że moje życie jest niepełne. To samo...

czytaj dalej

Radość i cierpliwość wobec wątpliwości

Tak piękny obraz roztacza przed nami pierwsze czytanie, że chciałoby się już jego realizacji! Można by także oskarżyć go o idylliczność… Arkadia dostępna tylko ludzkiej wyobraźni i nadzieja głupich… Czy tym jest owa rzeczywistość, którą w ograniczoności ludzkich słów...

czytaj dalej

Pomyślę… i co dalej?

Dziś będzie dużo pytań, więc znajdź chwilę czasu, może zrób sobie kawę lub herbatę, usiądź wygodnie i do dzieła: 1. Co ci sprawia najwięcej problemów? 2. Co cię najbardziej męczy? 3. Jak się wtedy zachowujesz? A teraz zatrzymaj się nad Bożym Słowem: Jezus przemówił...

czytaj dalej

Bosko-ludzkie sygnały dnia codziennego

Sygnały stanowią część otaczającej nas rzeczywistości – bulgotanie wody w czajniku jest sygnałem, że wkrótce będzie można zaparzyć herbatę. Regularne brzmienia, które słyszymy stojąc na przejściu dla pieszych, informują że już można wchodzić na pasy. Spadek poziomu...

czytaj dalej

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie...

czytaj dalej
Furca.org