Czytelnia

BIBLIA NAWARSKA

Informujemy, że został wydany w języku polskim Nowy Testament Biblii Nawarskiej (wyd. Apostolicum). Na początku lat siedemdziesiątych XX w. św. Josemaría Escrivá zlecił biblistom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarry wydanie Pisma Świętego z komentarzem, którego...

czytaj dalej

To kim jestem – ma znaczenie

Kiedy się urodziłem i dorastałem, Jan Paweł II był już starszym człowiekiem. Moje pokolenie nie pamięta innego papieża. On po prostu był. Od zawsze. To było normalne i oczywiste. Generacja urodzona w III Rzeczypospolitej nie widziała w tym nic nadzwyczajnego. Nie...

czytaj dalej

HOMILÍA – VIGILIA PENTECOSTÉS – MONASTERIO FUENTERRABÍA

Teraz, Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas i pragnie dzielić się Duchem miłosierdzia. Teraz tchnie na nas, jak na Apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego. Tak, święci szafarze grzechy odpuszczają mocą Ducha Świętego. Teraz, razem z Maryją – Oblubienicą Ducha Świętego i...

czytaj dalej

Waga cnoty roztropności jako pierwszej cnoty kardynalnej

Objawienie Boże wskazuje na relację pomiędzy wiarą a rozumem w prowadzeniu życia moralnego. Jest to ważne, szczególnie ze względu na ocenę moralną czynu. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor uczy: „aby określić przedmiot danego czynu, decydujący o jego jakości...

czytaj dalej

Na wspólnej drodze

Szukając wspólnej drogi możemy przejąć inicjatywę, mając w ręku mapę, możemy także pozwolić się prowadzić. Zastanówmy się razem przez tych kilka refleksji nad tematem wzajemnych relacji Kościoła i świata, pochylając się nad tematem braterstwa. Mamy problem – z...

czytaj dalej

TRIDUUM PASCHALNE

W tym wyjątkowo trudnym czasie  pewnie wielu z nas nie będzie mogło uczestniczyć w pięknej i przejmującej liturgii Wielkiego Tygodnia. Może będziemy mogli obserwować ją poprzez środki masowego przekazu. W ubiegłym roku ks. Krzysztof Porosło - kapłan archidiecezji...

czytaj dalej

Jak rozumieć życie człowieka w zgodzie z naturą?

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie trzeba najpierw zrozumieć czym, albo inaczej, jaka jest natura ludzka. Przede wszystkim jest ona wspólna wszystkim ludziom i wyraża się w konkretnej osobie ludzkiej. Nie ma na świecie człowieka, który byłby jej pozbawiony albo...

czytaj dalej

Człowiek – duch i ciało

Ks. Bartosz Adamski Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura Wstęp Apostoł Narodów w piątym rozdziale Listu do Galatów przedstawia naukę o wolności...

czytaj dalej
Furca.org