Nauka i formacja

Dając wszechstronne wykształcenie, Uniwersytet wychodzi naprzeciw wyzwaniom teraźniejszości. Zajęcia akademickie na PUSK są prowadzone w duchu interdyscyplinarnej współpracy naukowej w dziedzinie ekonomii, nauk przyrodniczych, filozofii i polityki. Uniwersytet zapewnia w ten sposób podstawy niezbędne dla owocnego dialogu ze światem.

Papieski Uniwersytet Św. Krzyża dba o harmonijny rozwój każdego studenta. Uczelnia stawia sobie jako cel, aby absolwenci dogłębnie znali nie tylko nauczanie Kościoła, ale potrafili je uzasadnić i wyjaśnić w wielorakich warunkach kulturowych.

Na Uniwersytecie Św. Krzyża studiują księża z całego świata, co nadaje mu cechy uniwersalne. Studenci wywodzący się z różnych kultur spotykają się w jednym, wspólnym celu – lepszego rozumienia zagadnień wiary. Nauka w takich warunkach pozwala na poszerzenie horyzontów myślowych i uformowanie prawdziwie katolickiego serca. Indywidualne podejście profesorów pozwala ukierunkować talenty każdego studenta.

Widzę w moich studentach przyszłość Kościoła… biskupów, profesorów, nawet męczenników i świętych XXI wieku.

Ks. John Wauck, USA

Profesor Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża

Studenci PUSK otrzymują niezbędne środki do gruntownej formacji: intensywna opieka duchowa oraz doświadczenie wspólnego życia w jednym z domów akademickich dla księży.

Wielu biskupów na świecie decyduje się wysłać podległych sobie księży i kleryków na PUSK do Rzymu właśnie ze względu na jego wysoki poziom akademicki, połączony z zindywidualizowaną troską o formację ludzką i duchową. Po powrocie do własnych krajów zdobyte umiejętności pozwalają księżom skuteczniej realizować zadania jako duszpasterze, pracownicy instytucji kościelnych, wykładowcy lub wychowawcy przyszłych pokoleń księży.

Furca.org