Absolwenci

Polscy księża – absolwenci Uniwersytetów PUSK i UNAV

W ciągu ostatnich 25 lat ponad 200 polskich księży ukończyło studia na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (PUSK) i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (UNAV). Przez te lata otrzymywali wsparcie finansowe w postaci stypendiów od zagranicznych darczyńców, głównie z Niemiec i Hiszpanii. Niemal wszyscy absolwenci wrócili po studiach do kraju by służyć Kościołowi w Polsce.

Studiował teologię na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. W 1995 roku studia zakończył doktoratem.

Bp Artur Miziński

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie w 1994 roku. Więcej

Bp Wiesław Lechowicz

Biskup Polowy Wojska Polskiego

Studiował Teologię na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. W 1985 roku studia zakończył doktoratem.

Bp Tadeusz Pikus

Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej

W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Prawa w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Bp Janusz Stepnowski

Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej

Studiował Teologię na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. W 2000 roku studia zakończył doktoratem.

Bp Damian Bryl

Biskup Diecezji Kaliskiej

W 1997 roku ukończył teologię moralną w Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie, uzyskując doktorat.

Bp Grzegorz Kaszak

Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej

W latach 1993-1995 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Abp Waldemar Stanisław Sommertag

Nuncjusz apostolski w Nikaragui

Studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, zakończone doktoratem. Więcej

Abp Henryk Jagodziński

Nuncjusz apostolski w Ghanie

Absolwent prawa kościelnego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (1989-1993). Więcej

Bp Jan Glapiak

Biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej

Studiował Teologię na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Do 2015 roku był wykładowcą w tym Uniwersytecie. Więcej

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej KEP

W 2008-2015 studiował na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Piotr Studnicki

Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Studiował teologię w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża, którą ukończył 1996 roku. Więcej

Ks. mgr lic. Andrzej Sochal

Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie; Z-ca Dyr Dzieła Pomocy Ad Gentes.

Ukończył studia specjalistyczne w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Więcej

Ks. prof. dr hab. Maciej Olczyk

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studiował w Rzymie w latach 1987-1991 na Papieskiej Uczelni Ateneum Św. Krzyża. Więcej

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

W 2005 roku ukończył prawo kanoniczne w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując doktorat.

Ks. Dariusz Szczepaniuk

Kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej

Ukończył  prawo kanoniczne w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując doktorat. Więcej

Ks. Przemysław Drąg

Krajowy Duszpasterz Rodzin

W latach 2007-2009 studiował komunikację społeczną na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Mariusz Boguszewski

Dyrektor biura Sekcji Polskiej Papieskiego Stow. „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

Ukończył licencjat z prawa kanonicznego Uniwersytet Św. Krzyża w Rzymie w latach 2004-2007. Więcej

Ks. dr Mariusz Bartosiak

Proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Wyrozębach w diecezji drohiczyńskiej

Studiował na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji Społecznej. Obecnie wykładowca na PUSC. Więcej

Ks. Dariusz Gronowski

Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty

Studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie zakończył w 2001, a 2004 obronił pracę doktorską. Więcej

Ks. Infułat dr Dariusz Raś

Proboszcz Bazyliki Mariackiej w Krakowie

Ukończył Universidad de Navarra w Pamplonie w Hiszpanii (1993-1999 – indywidualny program studiów łączący studia filozoficzne z naukami komunikacji i PR Kościoła).

Ks. dr Witold Dorosz

Proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, Diecezja Włocławska

W latach 1991-1995 studiował teologię systematyczną w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Więcej

Ks. dr hab. Janusz Królikowski

Dziekan tarnowskiej Sekcji Wydz. Teolog. Uniw. Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Studia odbyte w latach 2000-2004 zakończył doktoratem na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. dr Jerzy Bednarz

Wiceoficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie; wykładowca prawa kanonicznego na Papieskim Uniw. Jana Pawła II w Krakowie

Studiował w latach 1993-1997 prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie zakończone doktoratem. Więcej

Ks. prałat dr Janusz Bodzoń

Kanclerz kurii Archidiecezji Warszawskiej; wikariusz biskupi do spraw sakramentalnych

Skierowany na studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej na Uniwersytet Nawary w Pampelunie, w Hiszpanii w latach 2002-2007. Więcej

Ks. kanonik dr Jan Uchwat

Kanonik honorowy kapituły archikatedralnej, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym

W Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża studiował w latach 1995-96 na wydziale filozofii. Studia zakończył doktoratem w 2000 roku. Więcej

Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak

Zmarł 24 sierpnia 2017 roku.

Absolwent Uniwersytetu Navarry w Pampelunie, gdzie w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Więcej

Ks. dr hab. Robert Kantor

Kanclerz Kurii w Diecezji Tarnowskiej, kierownik katedry Teologii praktycznej i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

Przez cztery lata studiował teologię moralną na Rzymie na Uniwersytecie Santa Croce (1987-1991). Więcej

Ks. dr Grzegorz Stephan

Proboszcz parafii NSPJ w Piasku w Diecezji Katowickiej, adiunkt na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej

Absolwent teologii systematycznej na Uniwersytecie Nawarry, a następnie asystent Dep. Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej (2008-2010). Więcej

Ks. dr hab. Piotr Roszak

Prodziekan Wydz. Teolog. oraz kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba na Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent Uniwersytetu Navarry w Pampelunie, gdzie w 2001 obronił pracę doktorską z zakresu teologii duchowości. Więcej

Ks. dr Krzysztof Bułat

Archidiakon kapituły kolegiackiej w Wojniczu, wikariusz biskupi ds. stałej formacji duchowieństwa diecezji tarnowskiej

Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, odbył na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998). Więcej

Ks. dr Paweł Pietrusiak

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie

W 2006 ukończył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (Wydział Komunikacji Instytucjonalnej) Więcej

Ks. Tomasz Lis

Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego

Absolwent Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie w 1997 r. uzyskał tytuł doktora filozofii. Więcej

Ks. prof. dr hab. Jan Grzeszczak

Profesor, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Ukończył w 2011 r. studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Lucjan Chronchol

Prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie

W latach 2013-2016 studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na Wydziale Komunikacji Społecznej. Więcej

Ks. Krzysztof Seroka

Obecnie studiuje Prawo Kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim oraz na Papieskiej Akademii Kościelnej, zwanej akademią dyplomatyczną.

W lipcu 1996 roku, jako pierwszy z kapłanów Diecezji Warszawsko-Praskiej, wyjechał do Pamplony na studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry. Więcej

Ks. dr Wojciech Lipka

Dyrektor Akademika Praskiego. Wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej.

Ukończył studia specjalistyczne z filozofii na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Sławomir Małkowski

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu

Ukończył studia specjalistyczne na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Więcej

Ks. Przemysław Śliwiński

Rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej

W latach 1990–1994 odbył studia na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, zakończone zdobyciem stopnia doktora w zakresie teologii dogmatycznej. Więcej

Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL

Prodziekan ds. studenckich, Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL, członek korespondent Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej

Absolwent Wydziału Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof UKSW

Profesor uczelni i kierownikiem Katedry Komunikacji Społecznej, PR i Nowych Mediów w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie

Studia licencjackie i doktoranckie odbył na Uniwersytecie Santa Croce w latach 2007-2013. Więcej

Ks. dr Kazimierz Ginter

prof. Historii Liturgii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC).

Absolwent Uniwersytetów Santa Croce w Rzymie i Nawarry w Pampelunie.

ks. Zbigniew Tracz

Kanclerz i Rzecznik Prasowy Kurii; kustosz kapituły Archikatedry Łódzkiej; członek Komisji Programowej Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Łódzkiej

W 2009 roku został skierowany na studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Więcej

Ks. Arkadiusz Witkowski

Duszpasterz Akademicki w Diecezji Sosnowieckiej.

Absolwent wydziału prawa kanonicznego na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Dariusz Gącik

Wikariusz generalny w Diecezji Kieleckiej.

Po ukończeniu łódzkiego seminarium skierowany na studia do Rzymu (PUSC), które ukończył doktoratem z prawa kanonicznego. Więcej

Ks. Przemysław Góra

Przewodniczący Diecezjalnego Wydz. Duszpasterstwa Młodzieży w Łodzi.

W latach 1994-1998 odbył studia magisterskie i doktoranckie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry. Więcej

Ks. dr hab. Piotr Ryguła

Kierownik Katedry Prawa Polskiego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W latach 1990-1995 odbył studia z teologii moralnej na Uniwersytecie Krzyża Świętego w Rzymie (Università della Santa Croce – Roma). Więcej

Ks. kan. dr Adam Perz

Kanclerz Kurii w Diecezji Kieleckiej

W latach 2014-2017 odbył studia doktoranckich z zakresu teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. Bartosz Trojanowski

Notariusz w Kurii Archidiecezji Wrocławskiej

Studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie  w latach 1986-1989. Więcej

Ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W latach 2001-2007 studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. Dr Włodzimierz Piętka

Dyrektor Oddziału Płockiej Edycji Tygodnika „Gość Niedzielny”.

Studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego. Więcej

Ks. Jacek Kędzierski

Proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem w Diecezji Płockiej

Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Rzymie w roku 1996 na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża. Więcej

Ks. prof dr hab. Tomasz Rozkrut

Prorektor ds Nauki, UP Jana Pawła II w Krakowie

W 2005 uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr kan. Sławomir Zyga

Kanclerz Kurii i rzecznik prasowy Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej; Krajowy Duszpasterz elektryków, energetyków i elektroników.

Tytuł doktora teologii uzyskał po ukończeniu studiów w Ateneo Romano della Santa Croce. Więcej

Ks. dr Krzysztof Wolski

Specjalista w zakresie nauki o rodzinie. W latach 2010-2016 prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną na UKSW w Warszawie

W latach 1992-1995 studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Prof. Henryk Szmulewicz

Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W latach 2008-2010 prowadził prace naukową na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski

Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

W latach 1992 – 1996 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. prof. dr hab. Piotr Majer

Profesor, kierownik katedry na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

W latach 1995-1999 odbył studia licencjackie i doktoranckie na Uniwersytecie Nawarry – Wydział Teologiczny. Więcej

Ks. dr Andrzej Dobrzyński

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

W latach 1993-1996 odbył studia z Katolickiej Nauki Społecznej w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską. Więcej

Ks. dr Paweł Deskur

Proboszcz parafii pw. Św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu

Studiował teologię na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Więcej

Ks. dr Jerzy Stranz

Dyrektor Wydawnictwa Święty Wojciech w Poznaniu; członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 1986-1990 studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Prałat dr Wojciech Nowacki

Proboszcz parafii p.w. Bożego Ciała w Łomży

W latach 1997-1999 studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Wojciech Węckowski

Kanonik gremialny kapituły katedralnej w Pelplinie

W 2010 roku ukończył Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Wojciech Parfianowicz

Redaktor naczelny diecezjalnego Gościa Niedzielnego; rzecznik Kurii Koszalińsko-Kołobrzeskiej; wykładowca w WSD w Koszalinie

W 1995 ukończył Wydział Teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Dariusz Wojtecki

Kanonik gremialny Białostockiej Kapituły Metropolitalnej; Krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Jan Koclęga

Wykładowca teologii dogmatycznej w Częstochowie

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Wojciech Pęcherzewski

Rektor lubelskiego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Studiował prawo kanoniczne w Wenecji (oddział Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża) w latach 2006-2009.

Ks. dr Mariusz Stasiak

Proboszcz parafii pw. MBj Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu, wicedziekan dekanatu toruńskiego IV; wiceoficjał Sądu Biskupiego; kapelan strażaków.

Studiował teologię w latach 1992-1994 na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr Janusz Podlaszczak

Proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie; Diecezjalny duszpasterz Nauczycieli oraz Rzeszowskiego Oddziału Dzieła Nowego Tysiąclecia

Obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Bogusław Kośmider

Rektor Instytutu Kościelnego w Rzymie

Absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Andrzej Kilanowski

Proboszcz Parafii Św. Jerzego w Elblągu.

Ukończył Wydział Prawa Kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Tomasz Pocałujko

Pracownik Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie.

Doktorat z teologii dogmatycznej obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. dr hab. Robert Woźniak

Wykładowca na UP JP II w Krakowie. Wiceprzewodniczący Polskiego Stow. Teologów Dogmatyków.

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Marek Leśniak

Były wykładowca na Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie. Zmarł nagle 1 sierpnia 2017r.

W latach 1990–1994 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Uniwersytecie Navarry. Więcej

Ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Studiował na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie. Doktor prawa kanonicznego. Więcej

Ks. dr Benedykt Glinkowski

Proboszcz parafii Jadwigi Śląskiej w Poznaniu.

Obronił doktorat na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie. Więcej

Ks. dr Antoni Klupczyński

Proboszcz parafii M.B. Królowej Korony Polskiej w Poznaniu; Duszpasterz Środowisk Twórczych

W latach 1998–2004 studiował komunikację społeczną instytucjonalną w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Więcej

Ks. dr hab. Maciej Szczepaniak

Wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

Ukończył studia w zakresie prawa kanonicznego na Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii. Więcej

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich na KUL

Studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w latach 2014-2019. Więcej

Ks. Łukasz Szkarłat

Notariusz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej

Ukończył studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Rzymskim Ateneum Świętego Krzyża. Więcej

Ks. dr Jerzy Bielecki

Rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Odbył studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w latach 2015-2019. Więcej

Ks. Krzysztof Porosło

Kapłan Archidiecezji Krakowskiej

Jest absolwentem Wydziału Teologii Moralnej na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Maciej Miętek

Wicekanclerza Kurii warszawsko-praskiej

W 1992 ukończył studia z teologii systematycznej w Papieskim Ateneum Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr hab. Andrzej Michalik

Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Wydziale Teologicznym UP JPII.

W latach 1998 – 1999 odbył studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Prałat Leszek Jerzy Gardziński

Proboszcz i dziekan w Bazylice Węgrowskiej

Absolwent Wydziału Komunikacji Społecznej w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Grzegorz Słodkowski

Rzecznik prasowy diecezji sandomierskiej.

W 2021 obronił doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Marcin Lech

Diecezjalny moderator Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

W 2021 ukończył historię Kościoła i sztuki w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Paweł Rybka

Wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bydgoszczy.

W latach 2019 – 2021 studiował teologię moralną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Piotr Hoffmann

Wikariusz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu

W 2020 ukończył komunikację społeczną w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Przemysław Lech

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej

W latach 2019 – 2021 studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Łukasz Duda

Ksiądz Archidiecezji Warszawskiej

Absolwent Wydziału Komunikacji Społecznej w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. Piotr Kontny

Ksiądz Archidiecezji Katowickiej

W 2021 obronił doktorat w prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Piotr Żuber

Notariusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Mariusz Kmak

Notariusz przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Grzegorz Kmiecik

Wikariusz w parafii NMP Matki Kościoła w Kielcach

Ukończył prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie; a następnie obronił doktorat na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr Mariusz Krzemień

Sędzia w Sądzie Biskupim diecezji bielsko-żywieckiej

Obronił doktorat na Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Łukasz Niepsuj

Notariusz w Kancelarii Kurii diecezji tarnowskiej

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Krzysztof Patejuk

Audytor w Trybunale Metropolitarnym w Olsztynie

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Łukasz Pawicki

Notariusz Metropolitarnego Sądu Duchownego Arch. Wrocławskiej

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. Piotr Szkudlarek

Sekretarz i ceremoniarz Metropolity Poznańskiego

Obronił doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. dr Sebastian Wydrowski

Notariusz Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej

Obronił doktorat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Łukasz Żak

Wykładowca na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie

Obronił doktorat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Więcej

Ks. dr Marek Dumin

Wikariusz w Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach

Obronił doktorat na Wydziale Teologii Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Więcej

Ks. dr Maciej Biedroń

Prefekt i wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie

Furca.org