Ks. dr Wojciech Pęcherzewski

Ksiądz Wojciech Pęcherzewski, jest doktorem teologii, kapelanem honorowym Ojca Świętego, kanonikiem gremialnym Kapituły Lubelskiej. Przez pięć lat pełnił funkcję kanclerza lubelskiej kurii metropolitalnej. Obecnie został prezesem Fundacji Rozwoju KUL, a także jest duszpasterzem pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr Wojciech Pęcherzewski

Rektor lubelskiego Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Furca.org