Wpłać na stypendium

Przez lata polscy księża mogli studiować na PUSK dzięki wpłatom darczyńców zagranicznych. Czas, abyśmy sami wzięli odpowiedzialność za finansowe wsparcie kształcenia księży Polaków. Przyłącz się do nas i pomóż zebrać fundusze na 15 stypendiów w tym roku!

Możesz ofiarować swoje wsparcie materialne jednorazowo lub dokonywać regularnych wpłat co miesiąc, co kwartał, co rok lub w innych odstępach czasu. Wszystkie wpłaty zasilą konto FURCA i będą w 100% przekazywane na stypendia dla księży z Polski.

Dane do przelewu bankowego:

Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
ul. Kruszwicka 5
04-863 Warszawa

PLN
81 1140 2004 0000 3202 7530 7796

Wpłać na stypendium za pomocą Przelewy24

Wpisz kwotę w PLN

Przypominamy: osoby i instytucje wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele statutowe. Darowizny można przekazywać jako osoba fizyczna lub jako osoba prawna. Podlegają one odliczeniu jeśli są kierowane do organizacji, które mają status OPP lub wykonują działalność pożytku publicznego (nawet bez formalnego statusu OPP).

Darowizny od osoby fizycznej odlicza się na podstawie art. 26 ustawy o PIT ust. 1 pkt 9) ppkt a) w zw. z art. 26 ust. 5 i n. ustawy o PIT. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Odliczanie darowizny osoby prawnej (z CIT) można dokonać na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) CIT. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

Furca.org