Wpłać na stypendium

Przez lata polscy księża mogli studiować na PUSK dzięki wpłatom darczyńców zagranicznych. Czas, abyśmy sami wzięli odpowiedzialność za finansowe wsparcie kształcenia księży Polaków. Przyłącz się do nas i pomóż zebrać fundusze na 15 stypendiów w tym roku!

Możesz ofiarować swoje wsparcie materialne jednorazowo lub dokonywać regularnych wpłat co miesiąc, co kwartał, co rok lub w innych odstępach czasu. Wszystkie wpłaty zasilą konto FURCA i będą w 100% przekazywane na stypendia dla księży z Polski.

Dane do przelewu bankowego:

Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
ul. Kwidzyńska 1A
04-695 Warszawa

PLN
81 1140 2004 0000 3202 7530 7796

Wpłać na stypendium za pomocą Przelewy24

Wpisz kwotę w PLN

Przypominamy: osoby i instytucje wpierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele statutowe. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych ulga podatkowa dotyczy darowizn, których wysokość może wynosić do 6% rocznego dochodu, zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku osób prawnych do 10% rocznego dochodu, zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Furca.org