Dlaczego warto wspierać FURCA?

Masz ograniczone zasoby. Dlaczego miałbyś wspierać kształcenie księży z Polski na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie lub na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie?

Bo troszczysz się o przyszłość Kościoła

undamentem Kościoła są Jego Pasterze. Kościół stawia czoła wyzwaniom wszelkiego rodzaju, dlatego potrzebuje Pasterzy z ugruntowaną wiarą i głębokim rozumieniem nauczania katolickiego, którzy utrzymają Jego rozwój na właściwym szlaku.

Bo troszczysz się o Prawdę

 podstaw formacji księży w Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża i w Uniwersytecie Nawarry jest ścisły związek z Magisterium Kościoła. Absolwenci, którzy opuszczają mury PUSK lub UNAV znają nie tylko wszystko to, czego naucza Kościół, ale też dokładnie rozumieją dlaczego Kościół uczy nas tego. Tę prawdę będą przekazywać dalej jako wykładowcy seminariów duchownych, biskupi, wychowawcy przyszłych pokoleń księży.

Bo czujesz odpowiedzialność

ealizacja misji Kościoła Powszechnego, jaką jest prowadzenie ludzi do Chrystusa wymaga bardzo solidnego przygotowania księży w warstwie doktrynalnej, ludzkiej i duchowej. Wielu studentów uczących się na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża lub w Uniwersytecie Nawarry w przyszłości będzie służyć w miejscach, gdzie Kościół jest jedyną mocną podporą dla ludzi – gdzie chrześcijańska troska o człowieka jest sprawą życia i śmierci – w wymiarze materialnym i nadprzyrodzonym.

Bo chcesz wyrazić wdzięczność

hrześcijanin nie może realizować swojego powołania bez księży. To dzięki ich poświęceniu i służbie mamy dostęp do skarbów Kościoła, jakimi są Sakramenty. Czerpiemy z pracy księży przez całe ziemskie życie, by na końcu tej drogi osiągnąć Niebo. Nasza wdzięczność powinna być bezgraniczna.

Bo zabiegasz o własne zbawienie

ktywne wpieranie księży na drodze do świętości jest naszym ludzkim wkładem, jaki możemy ofiarować Kościołowi, naszej Matce. Ta troska i ten wysiłek bez wątpienia przyniosą nam zasługę w Niebie.

Furca.org