Ks. kan. dr Adam Perz

Ks. Adam Perz urodził się 24 lutego 1963 r. w Łopusznie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w 1988 r. przyjął święcenia prezbiteratu w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach. W latach 1990-1995 odbył studia z teologii moralnej na Uniwersytecie Krzyża Świętego w Rzymie (Università della Santa Croce – Roma). Uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie dysertacji doktorskiej pt.: „L’insegnamento dei vescovi polacchi sulla missione educativa della famiglia, dopo la seconda guerra mondiale, fino ai nostri giorni (1945-1993) / Nauczanie biskupów polskich na temat misji wychowawczej rodziny, po II wojnie światowej do czasów współczesnych (1945-1993)/”.

Ks. Adam Perz piastował wiele funkcji w Kościele Kieleckim:
– wikariusz parafii p.w. Św. Rozalii w Skorzeszycach (1988-1990)
– studia w Rzymie (1990-1995),
– wykładowca teologii moralnej w WSD w Kielcach (od 1995)
– wykładowca etyki w WSD w Kielcach (od 2005)
– wykładowca teologii moralnej w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym (od 1995)
– zlecone ćwiczenia z etyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (1995-1998)
– diecezjalny animator „Grona Przyjaciół Seminarium (1995-1996); następnie prezes Stowarzyszenia „Grono Przyjaciół WSD w Kielcach” (od 1997)
– dyrektor diecezjalnego Ośrodka Powołań „Quo vadis” (1995-1999); następnie przewodniczący Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Powołań (od 14 września 1999 do 2011)
– diecezjalny referent Służby Liturgicznej (1995-1998)
– diecezjalny opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii (1995-1997)
– asystent Księdza Biskupa Mariana Florczyka (1998-2006)
– obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Kielcach (od stycznia 2000)
– opiekun alumnów jednego kursu (1995-2001 i od 2005-2008)
– asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej (2002-2006)
– wicerektor WSD w Kielcach (2006-2011)
– proboszcz parafii Św. Izydora w Kielcach (2011-2015)

„Wyrażam wdzięczność Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu za okazane zaufanie i nominację na zaszczytne i jednocześnie odpowiedzialne stanowisko kanclerza kieleckiej Kurii Diecezjalnej. Ktoś powiedział, że Duch Święty potrafi zaskoczyć. Tak jest w tym przypadku. Jako kanclerz pragnę po prostu sumiennie wypełniać moje obowiązki, aby w ten sposób służyć Diecezji jak najlepiej potrafię” – mówił po ogłoszeniu nominacji nowy kanclerz kieleckiej Kurii.

Obecnie pełni jeszcze funkcje:
– Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej;
– pracownik KUL Wydział Teologii – Instytut Teologii Moralnej;
– redaktor naczelny Kieleckiego Przeglądu Diecezjalnego od 09.2015.

W latach 1990-1995 odbył studia z teologii moralnej na Uniwersytecie Krzyża Świętego w Rzymie (Università della Santa Croce – Roma).

Ks. kan. dr Adam Perz

Kanclerz Kurii w Diecezji Kieleckiej

Furca.org