Ks. Maciej Szczepaniak

Ksiądz kanonik Maciej Szczepaniak święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1993 r. z rąk ks. abp. Jerzego Stroby. W 1996 r. wraz z ks. Wojciechem Wolniewiczem i mecenasem Franciszkiem Grzybkowskim założył Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary. W latach 2004-2006 był zastępcą redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”. Od 2004 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i przewodniczy Referatowi ds. Środków Społecznego Przekazu. Od 2009 r. jest redaktorem „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” i korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, a od 2010 r. konsultorem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Od 2004 r. prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.

Ur. 1968 r. w Poznaniu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 77, Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia i VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kapłan archidiecezji poznańskiej – święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1993 r. z rąk abp. Jerzego Stroby. W 1996 r. wraz z ks. Wojciechem Wolniewiczem i mecenasem Franciszkiem Grzybkowskim założył Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary. W latach 2004-2006 zastępca redaktora naczelnego „Przewodnika Katolickiego”.
Od 2004 r. rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i przewodniczący Referatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Od 2009 r. redaktor „Miesięcznika Kościelnego Archidiecezji Poznańskiej” i korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. Członek Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Teologicznego na kadencję 2012-2016.
Od 2010 r. konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

Studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii (1992) i kanonicznego tytułu licencjata teologii (1994).
Studia specjalistyczne z zakresu teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i Wydziale Teologicznym UAM, uwieńczone w 2000 roku doktoratem z teologii na podstawie rozprawy pt. „Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie św. Jana. Studium źródłowo-porównawcze”, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Kantego Pytla.
W latach 1998–2004 studia specjalistyczne z komunikacji społecznej instytucjonalnej w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (Pontificia Università della Santa Croce) w Rzymie, uwieńczone tytułem licencjata (2001) i stopniem naukowym doktora komunikacji społecznej (2004); praca doktorska pt. „Il Giubileo e la stampa” pod kierunkiem prof. dr. Diego Contreras.

2014 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie rozprawy „Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności”. Poznań 2013 ss. 296. Wydawnictwo WT UAM. Seria: Studia i Materiały. Vol. 160.

W latach 1997–1998 asystent w Zakładzie Nauk Biblijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (zajęcia zlecone z zakresu teologii biblijnej).

Od 2004 r. wykładowca, a od 2008 r. adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu z zakresu teologii przepowiadania, przepowiadania w aspekcie teorii komunikacji, mass mediów w duszpasterstwie, mass mediów i komunikacji społecznej.

W latach 1998–2004 studia specjalistyczne z komunikacji społecznej instytucjonalnej w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr hab. Maciej Szczepaniak

Wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

Furca.org