Ks. Grzegorz Słodkowski

Urodził się 14 stycznia 1990 r. jako siódme dziecko Stanisława i Heleny. Ma siedmioro rodzeństwa – 3 braci i 4 siostry. Wychowywał się w Osieku, w małej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Tam rozpoczął swoją edukację, począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, kończąc na szkole średniej.

W 2009 roku zaraz po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 10 maja 2014 r. w Osieku – w kościele parafialnym – ks. bp Edward Frankowski udzielił mu święceń diakonatu. Swoją drogę kapłańską rozpoczął 19 czerwca 2015 r., kiedy po sześciu latach formacji, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz udzielił mu święceń prezbiteratu.

Pierwszą parafią, w której rozpoczął posługę, była par. p.w. św. Floriana w Stalowej Woli. Do jego głównych zadań należała opieka nad Liturgiczną Służbą Ołtarza, scholą, Ruchem Światło-Życie. Wiele satysfakcji przynosiło mu prowadzenie niedzielnych Mszy Świętych z udziałem dzieci. Doświadczenie katechetyczne zdobywał w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli.

Po roku posługi w parafii, decyzją Biskupa Ordynariusza został skierowany na studia z komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, które ukończył w 2019 r.

Obecnie jest rzecznikiem prasowym diecezji sandomierskiej.

W latach 2016-2019 studiował komunikację społeczną w Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie..

Ks. Grzegorz Słodkowski

Rzecznik prasowy diecezji sandomierskiej.

Furca.org