Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL

Prodziekan ds. studenckich. Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego na KUL- Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.; członek korespondent Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej

W roku 1981 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. W tym samym roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia diakonatu przyjął 30 marca 1986 r. W dniu 13 grudnia 1986 przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował jako wikariusz, najpierw w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, a następnie w parafii św. Jadwigi w Lublinie. W latach 1990–1994 odbył studia na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, zakończone zdobyciem stopnia doktora w zakresie teologii dogmatycznej. W latach 1994–2003 był prefektem, a potem wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

dniu 22 czerwca 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. Od października 2013 jest dyrektorem Instytutu Teologii Dogmatycznej, zatrudniony w Katedrze Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego, obecnie jako profesor nadzwyczajny KUL. 2 .06. 2016 wybrany przez władzę KUL na prodziekana ds. studenckich.

Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Diecezji Zamojskolubaczowskiej, a także redaktorem naczelnym półrocznika Towarzystwa Teologów Dogmatyków „Teologia w Polsce”.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego,
Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków,
Członek Towarzystwa Naukowego KUL,
Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

W latach 1990–1994 odbył studia na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, zakończone zdobyciem stopnia doktora w zakresie teologii dogmatycznej

Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL

Prodziekan ds. studenckich. Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego na KUL- Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.; członek korespondendent Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej

Furca.org