Ks. prof. dr hab. Piotr Majer

2017 – Nominacja na stanowisko profesora nadzwyczajnego UPJPII

2017 – Opiekun merytoryczny czasopisma „Kwartalnik Prawny Proboszcza”

2014 – Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie

2010 – Habilitacja na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Rozprawa habilitacyjna: „Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych (kan. 1071 § 1, 2º Kodeksu Prawa Kanonicznego)”, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2009

2010 – Kierownik Katedry Prawa o Nauczycielskim i Uświęcającym Zadaniu Kościoła, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny – Instytut Prawa Kanonicznego.

2005 – 2016 – Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

2005 – 2006 – Rzecznik sprawiedliwości w rogatoryjnym procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego Jana Pawła II

2001 – Konsultor w Radzie Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

2000 – 2005 – Obrońca węzła i rzecznik sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie

1999 – 2005 – Sekretarz Instytutu Prawa Kanonicznego PAT w Krakowie

1999 – Członek rady czasopisma Revista Española de Derecho Canónico wydawanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu w Salamance

1998 – 2010 – Adiunkt w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1997 – 1998 – Asystent w Katedrze Ustroju i Prawa Osobowego Kościoła na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie

1997 – 2000 – Sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie

1996 – 1996 – Doktorat z prawa kanonicznego na podst. pracy „El error que determina la voluntad (can. 1099 del CIC de 1983)” pod kier. prof. dr Juan Ignacio Bañares

1996 – 1997 – Asystent w Katedrze Organizacji Kościelnej na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie

1992 – 1996 – Studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania)

1990 – 1992 – Teologiczne studia licencjackie na PAT w Krakowie

1984 – 1990 – Studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

 

 

 

W latach 1992 – 1996 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania).

Ks. prof. dr hab. Piotr Majer

Profesor, kierownik katedry na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Furca.org