Ks. dr Bogusław Kośmider

Ksiądz Bogusław Kośmider pochodzi z Archidiecezji Przemyskiej, dobrze zna Rzym, gdzie studiował. Obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, a następnie studiował bioetykę w Ateneum Regina Apostolorum. W latach 2004-2008 był sekretarzem arcybiskupa Józefa Michalika.

Rektorem Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie został w 2008 roku. Zastąpił na tym stanowisku księdza Grzegorza Kaszaka, który został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Polski Papieski Instytut Kościelny, którego ksiądz Kośmider został rektorem, jest domem formacyjnym dla księży studentów, którzy zostali skierowani przez biskupów lub przełożonych zakonnych na studia do Wiecznego Miasta. Drugą polską instytucją kościelną w Rzymie powołaną w podobnym celu jest Papieskie Kolegium Polskie.

 

 

 

 

 

Obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr Bogusław Kośmider

Rektor Instytutu Kościelnego w Rzymie

Furca.org