Ks. dr Marek Dumin

Ks. Marek Dumin obronił doktorat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Aktualnie jest Wikariuszem w Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach.

Ks. Marek pochodzi z diecezji kieleckiej, z pięknej ziemi włoszczowskiej. Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30 maja 2009 r. w Kielcach. Przez trzy lata pracował w niedużej, ale bogatej w tradycyjną pobożność parafii w Klimontowie k. Proszowic. Następne 4 lata spędził w Kielcach, na tzw. Podhalu w par. św. Jana Chrzciciela. Tam, pośród różnych obowiązków, poznał charyzmat i duchowość Domowego Kościoła. Towarzyszył małżonkom na ich drodze powołania małżeńskiego. Służba w powyższej parafii dała mu możliwość uczestniczenia w pięknej przygodzie Światowych Dni Młodzieży. Przez ostatni rok pracował w parafii Leszczyny – w sercu Gór Świętokrzyskich. Od maja 2016 roku pełnił również obowiązki diecezjalnego moderatora Ruchu Czystych Serc. Kontakt z młodymi w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym pozwolił mu bardziej poznać młodzież i przekonać się, co do wartości pracy z nimi. W trakcie 8 lat pracy w trzech parafiach katechizował dzieci i młodzież, zaczynając od Szkoły Podstawowej, a kończąc na Technikum. Nieobce mu były piesze pielgrzymki na Jasną Górą. Swoje kapłaństwo zawierzył Maryi – Niepokalanej Matce Kościoła.

Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej. Tak wspominał ten moment: „Dziedzina ta jest mi bliska przede wszystkim ze względu na moje doświadczenie duszpasterskie. Swoją wizję pracy duszpasterskiej opieram na pracy z rodzinami oraz młodzieżą, gdzie wartości moralne są bardzo ważne do prawidłowego rozwoju. Wierzę głęboko, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą mi bardziej służyć w Kościele oraz towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze jego wzrostu duchowego i ludzkiego.”

Obronił doktorat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Dr Marek Dumin

Wikariusz w Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach

Furca.org