Ks. Łukasz Pawicki

Ks. Łukasz Pawicki jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.Jest notariuszem Metropolitarnego Sądu Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej oraz duszpasterzem akademickim Papieskiego Wydziału Teologicznego

Ks. Łukasz urodził się w 1984 i pierwsze lata swojego życia spędziłem we Lwówku Śląskim. Wychował się w dużej rodzinie (ma 3 siostry i 2 braci). Od czasu szkoły średniej jest związany z Wrocławiem. Po maturze (2003) rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej (WPPT, fizyka). Po ich ukończeniu (2008) rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Po święceniach kapłańskich (2013) został skierowany do parafii pw. św. Brata Alberta w Mirkowie, gdzie pełnił posługę wikariusza. Po trzech latach posługi duszpasterskiej został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie.

Znaczący wpływ na kształt jego życia i kapłaństwa miało środowisko Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”, z którym jest związany od czasów szkoły średniej. Od tego czasu regularnie uczestniczy w pieszych pielgrzymkach – na Jasną Górę i nie tylko. Obliczył, że na pielgrzymce spędziłem 1,5 % całego swojego życia.

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie

Ks. Łukasz Pawicki

Notariusz Metropolitarnego Sądu Duchownego Archidiecezji Wrocławskiej; duszpasterz akademickiego Papieskiego Wydziału Teologicznego

Furca.org