Ks. Piotr Żuber

W czasach szkolnych był najpierw ministrantem, a potem także formował się w Ruchu Światło-Życie. To tam zaczął wzrastać w dojrzałości chrześcijańskiej, odkrywałem piękno liturgii, tajemnicę Kościoła, ale przede wszystkim radość służby. Główną „ikoną” Ruchu Światło-Życie jest bowiem postać Chrystusa Sługi, który przyszedł, by wypełnić wolę Ojca.

Po 6 latach formacji w seminarium i rozeznawania przyjął święcenia kapłańskie.  Studia w Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie rozpoczął w roku 2015. Pomyślny wynik egzaminu licencjackiego (2018) umożliwił mu rozpoczęcie studiów doktoranckich, zakończonych obroną pracy doktorskiej (26 II 2021 r.) pt. „Wpływ mentalności rozwodowej na ważność małżeństwa w świetle jurysprudencji Roty Rzymskiej (1983-2013)”.

Obecnie pełni posługę jako notariusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.

Lubi biegać. Uczestniczy w różnych imprezach biegowych. Wiadomości ze studiów przydają mu się w pracy duszpasterskiej np. przygotowaniu narzeczonych do ślubu.

 

W 2021 obronił doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie

Ks. Piotr Żuber

Notariusz Metropolitalnego Sądu Duchownego we Wrocławiu.

Furca.org