Ks. Piotr Hoffmann

Urodził się 18.05.1992 roku w Poznaniu. Pochodzi z Murowanej Gośliny. Zaraz po Pierwszej Komunii świętej zaangażował się w służbę liturgiczną. Bardzo lubi pracować z młodzieżą w duszpasterstwie, na katechezie i z chorymi.

Główną jego pasją obok sportu jest muzyka, szczególnie klasyczna. Kilka lat śpiewał i wzrastał duchowo w chórze chłopięco-męskim „Poznańskie Słowiki” przy boku Profesora Stefana Stuligrosza. Uwrażliwiony na piękno muzyki sakralnej odkrywał powołanie i dojrzewał do niego.

Po ukończeniu katolickiej szkoły średniej prowadzonej przez Ojców Pijarów, w 2011 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po sześcioletniej formacji, w 2017 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Jako neoprezbiter dekretem Metropolity Poznańskiego został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. Przez dwa lata pełnił również posługę Kapelana w Domu Pomocy Społecznej w Śremie.     

Dnia 11 czerwca 2019 roku otrzymał dekret od Księdza Arcybiskupa, kierujący jego na specjalistyczne studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej na Uniwersytet Navarry w Pampelunie, które ukończył w 2021 r.

Obecnie pracuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, prowadząc także duszpasterstwo akademickie.

Studiował teologię moralna na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w latach 2019 -2021

Ks. Piotr Hoffmann

Wikariusz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu.

Furca.org