Ks. dr Sebastian Wydrowski

Ks. Sebastian Wydrowski obronił doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Jest notariuszem Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej; wikariuszem par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie oraz sekretarze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Centrum Ratzingerianum

Ks. Sebastian pochodzi z Gdyni, gdzie się urodził i wychował. Ma troje rodzeństwa. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i po zdaniu Matury Międzynarodowej przeniósł się do Londynu. Tam rozpoczął naukę na interdyscyplinarnym wydziale Studiów Europejskich, szczególnie skupiając się na filozofii i języku włoskim. Spędził rok w na Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu. Tytuł Master of Arts z filozofii uzyskał w 2009 r. Podczas pobytu na Wyspach starał się godzić pracę ze studiami, a także aktywnie zaangażował się duszpasterstwo akademickie, gdzie pomagałem z biurze i dbałem o liturgię.

Zaraz po powrocie do Polski podjął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, która dała mu niemało praktycznych umiejętności do przyszłej pracy. Jako kleryk funkcyjny zajmował się chórem i śpiewem. W seminarium miał zaszczyt poznać wielu oddanych Bogu i Kościołowi kolegów i bardzo ceni sobie te znajomości.

Dekretem księdza biskupa pelplińskiego został skierowany do posługi na stanowisku wikariusza w parafii w Gniewinie. Jest to licząca dwa tysiące mieszkańców wieś położona nad Jeziorem Żarnowieckim z wielkimi ambicjami, znana z tego, że gościła hiszpańską reprezentację piłkarską. Jego praca nie różniła się niczym szczególnym od posługi tysięcy księży wikariuszy posługujących na polskiej wsi i obejmowała regularne duszpasterstwo parafialne i katechizację. W ciągu dwóch lat pobytu w Gniewinie doznał wiele dobra od parafian, za co Bogu i im jest bardzo wdzięczny..

Obronił doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie

Ks. dr Sebastian Wydrowski

Notariusz Sądu Biskupiego Diecezji Pelplińskiej, sekretarz na UMK (Centrum Ratzingerianum)

Furca.org