Ks. prof. dr hab. Maciej Olczyk

Urodził się w Bydgoszczy. W 1990 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy. Po maturze wstąpił do gnieźnieńskiego wyższego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku z rąk abp. Henryka Muszyńskiego w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. W 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W latach 2003-2007 pełnił funkcję prefekta, a od 2007 roku pełni funkcję wicerektora gnieźnieńskiego seminarium.

W 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego jako adiunkt Zakładu Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

W 2016 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym oraz pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds. studiów w Gnieźnie.

Jest wykładowcą teologii moralnej w seminarium w Gnieźnie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy.

Życiorys:

Ur. 11 października 1971 r. w Bydgoszczy, syn Mariana i Mirosławy
1978–1986 Szkoła Podstawowa nr 16 w Bydgoszczy
1986–1990 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
1990 egzamin dojrzałości – III LO w Bydgoszczy
1990–1996 Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
1996 święcenia kapłańskie w Gnieźnie
1996–1998 wikariusz w Trzemesznie
1998-2003 studia specjalistyczne w Rzymie oraz pomoc duszpasterska w parafii p.w. św. Andrzeja w Fornacette (Archidiecezja Piza, Włochy)
2003–2007 prefekt Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
2007 wicerektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Studia

1990–1995 studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (i w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu)
1995 magister teologii
1998–2003 studia specjalistyczne w Rzymie, Pontificia Università della Santa Croce
2003 stopień naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy: „La chiamata uniwersale alla santità e il rinnovamento della teologia morale”.
2013 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie rozprawy „Etos chrześcijańskiego wolontariatu. Studium teologicznomoralne na przykładzie Florenckiej Archikonfraterni Miłosierdzia”.

 

 

Ukończył studia specjalistyczne w Rzymie.

Ks. Arkadiusz Witkowski

Duszpasterz Akademicki w Diecezji Sosnowieckiej.

Furca.org