Ks. dr Marek Leśniak

Ks. dr Marek Leśniak święcenia kapłańskie przyjął w 1993 r. Od 2007 r. był pracownikiem naukowym na Papieskiej Akademii Teologicznej (później – UPJPII), gdzie wykładał na Wydziale Teologicznym.

Od wielu lat był też związany z krakowskim Arcybractwem Miłosierdzia, gdzie pełnił funkcję prokuratora, a więc był osobą zajmującą się sprawami ekonomicznymi. Odkąd arcybractwo włączyło się w organizację największej w Polsce Wigilii dla Ubogich, czyli przedsięwzięcia firmowanego przez Jana Kościuszkę i jego współpracowników, był obecny zarówno podczas konferencji prasowych zapowiadających wigilię, jak i później, gdy odbywała się ona już na Rynku Głównym.

Od 2007 r. ks. Leśniak pracował także w Komisji ds. Dialogu Społecznego przy Sejmiku Wojewódzkim, a od 2013 r. był członkiem Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana.

Podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 została mu powierzona rola szefa Departamentu Rejestracji ŚDM. Był więc osobą, dzięki której wszyscy mogli się zarejestrować i zakwaterować na ŚDM.

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 19:33 nagle, w wieku 49 lat i 24 lat kapłaństwa, odszedł do Pana śp. ks. dr Marek Leśniak. Kanonik Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana, wieloletni Kapelan Rady 14000 im. Jana Pawła II w Krakowie Rycerzy Kolumba, wielki orędownik Rycerzy Kolumba, wiceprezes Fundacji im. św. Jana Kantego w Krakowie, członek i Prokurator Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie, wykładowca teologii moralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, były przełożony i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, członek KO Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, od 10 lat duszpasterz w kościele św. Floriana w Krakowie.

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr Marek Leśniak

Były wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Furca.org