Ks. dr Jerzy Stranz

Ksiądz Jerzy Stranz urodził się 6 stycznia 1967 roku w Poznaniu, w rodzinie lekarzy Andrzeja i Aliny z domu Ordza. Ochrzczony w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu, dzieciństwo spędził na Ratajach, w Parafii pw. św. Rocha. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

Magisterium na temat: Misterium Krzyża na podstawie teologii Hansa Ursa von Balthasara obronił na PWT w Poznaniu. 28 maja 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby. Pierwsze obowiązki duszpasterskie pełnił w Wolsztynie, w Parafii NMP Niepokalanie Poczętej i w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1994 roku został posłany na specjalistyczne studia teologiczne do Rzymu, które zakończył w 1998 roku pracą doktorską: Wydarzenie miłosierdzia Bożego w oparciu o doświadczenie św. Teresy z Lisieux i Faustyny Kowalskiej oraz nauczanie Jana Pawła II, napisaną pod kierunkiem prof. Marko Ivana Rupnika SI. W latach 1999–2008 był adiunktem w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu na Wydziale Teologicznym UAM.

Od 2002 roku uczestniczy w pracach Komisji Ekumenicznej i jest odpowiedzialny za Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej, a od 2007 roku jest członkiem Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

Duszpastersko był związany z poznańskimi kościołami: pw. Matki Boskiej Bolesnej (1998-2003), pw. NMP Niepokalanie Poczętej (2003-2008). W 2008 roku został skierowany do niedzielnej pomocy duszpasterskiej w Parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie, a od 2012 – do Parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce. Obecnie w niedziele i święta pomaga w Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu. Od 30 lipca 2007 roku jest Dyrektorem Wydawnictwa Święty Wojciech w Poznaniu. Jest także współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist, które zajmuje się promocją postaw i działalności na rzecz dialogu między ludźmi, kulturami, narodami i religiami. Dzięki dobroci księdza Marka Kaisera w listopadzie 2011 roku zamieszkał na Wzgórzu Świętego Wojciecha gdzie każdego dnia o poranku sprawuje Najświętszą Ofiarę. Od 25 sierpnia 2015 został skierowany do pomocy w naszej parafii. Zainteresowania: ekumenizm duchowy, kwestie graniczne teologii i sztuki oraz fotografia i jazz.

Ks. Jerzy Stranz odebrał 10.01.2017 w Poznaniu Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Wręczenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Judaizmu w stolicy Wielkopolski, w których organizacji ks. Stranz od lat uczestniczy. Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest osobom konsekrowanym, działającym na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ks. Stranz otrzymał ją „za trud i wysiłek na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz kształtowanie społecznych postaw otwartości i tolerancji”. Wręczenie miało miejsce w siedzibie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.

W latach 2007-2019 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu.  

Od września 2019 roku pełni obowiązki dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W październiku 2020 roku został powołany na funkcję prezesa zarządu Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego w Poznaniu. 

Studiował teologię na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.
Ks. dr Jerzy Stranz

Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu; członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski.

Furca.org