Ks. dr hab. Robert Józef Woźniak

Urodzony w 1974. Ksiądz archidiecezji krakowskiej, teolog, dr hab. Adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktorat z teologii dogmatycznej obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Studiował także w Rzymie. Jest laureatem Nagrody im. ks. Józefa Tischnera w roku 2008 za książkę „Przyszłość, teologia, społeczeństwo”. Opublikował także m.in. „Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej osobowości” i „Sekret Credo”. Współautor książki „Wielkie tematy teologii” wydanej w Bibliotece „Więzi”. Redaktor naczelny rocznika „Theological Research” wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe UPJPII. Członek korespondent Papieskiej Akademii Teologicznej działającej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury. Mieszka w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1999 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Myślenicach. Studia specjalistyczne odbył na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (magisterium z teologii) oraz Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (doktorat z teologii dogmatycznej). Badania prowadził również na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (seminarium u o. Ladarii) oraz na jezuickim Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. W roku 2007 wykładał na Facultad Pontificia y Civil w Limie, Peru.

Zajmuje się teologią trynitarną (historią i doktryną, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania (m.in. relacjami teologii z filozofią współczesną (teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej

Wraz z H. Pietrasem i A. Baronem, jest współredaktorem wydawanej przez wydawnictwo WAM w Krakowie serii „Myśl teologiczna” (od tomu 70 wydanego w 2012 roku).

Od stycznia 2016 pełni funkcję redaktora naczelnego rocznika Theological Research wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od maja 2016 jest członkiem korespondentem (socio corrispondente) Papieskiej Akademii Teologicznej (Pontificia Accademia di Teologia) działającej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury.

Od września 2017 wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.

Doktorat z teologii dogmatycznej obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Ks. dr hab. Robert Józef Woźniak

Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.

Furca.org