Ks. dr Wojciech Węckowski

Ks. Dr Wojciech Węckowski (ur. 1971), teolog, wykładowca podstaw komunikacji społecznej oraz informatyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, Prezes Zarządu Spółki Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Redaktor naczelny: Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej, dwutygodnik „Pielgrzym” .Opublikował m.in. książkę Il pontificato di Giovanni Paolo II e la cultura mediale. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, mianował 16 marca 2015 Ks. dr. Wojciecha Węckowskiego, kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej pelplińskiej.

 Poniżej wywiad z ks. Wojciechem Węckowskim

  1. Na czym polega obecna księdza praca?

 Po  ukończeniu studiów na PUSC,  a to już było 15 lat temu, wróciłem do stolicy mojej diecezji, do Pelplina.   Otrzymałem angaż w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako wykładowca massmediów, dzisiaj ten przedmiot nazywa się techniki informacji. Szczególny nacisk jaki kładę podczas tych zajęć, to zrozumienie wartości współczesnego odbiorcy, który jest także naszym odbiorcą w Kościele. Ponadto od 5 lat jestem redaktorem naczelnym diecezjalnego dwutygodnika PIELGRZYM. Głównym moim zadaniem jest jednak funkcja prezesa zarządu Wydawnictwa Bernardinum.  Łączę różne funkcje, ale wszystkie opierają się na jednym fundamencie, tzn. na szeroko pojętej komunikacji.

  1. Z jakimi wyzwaniami, trudnościami w jej pełnieniu musi się ksiądz liczyć?

Wyzwania są różne, ale podstawowe polegają na rozpoznawaniu różnych znaków czasu To dotyczy i wykładów, dziennikarstwa czy zarządzania w spółce, jaka jest Wydawnictwo Bernardinum.

  1. Jak wspomina ksiądz studia w Rzymie?

Czas rzymskich studiów to mój najwspanialszy okres. Uczyłem się wówczas nie tylko komunikacji społecznej czy instytucjonalnej, ale przede wszystkim poznawałem powszechność Kościoła. W pamięci pozostały mi spotkania ze świętą osobą naszych czasów, Janem Pawłem II. Mimo tego, że Ojca Świętego widziałem z oddali, to były to moje spotkania z nim osobiste.

  1. Które przedmioty, profesorowie najlepiej pozostali w pamięci?

 Tych przedmiotów było sporo, ale nade wszystko bardzo użyteczne pozostały do dziś przedmioty praktyczne, jak komunikacja instytucjonalna, zarządzanie kryzysem, komunikacja radiowa, telewizyjna, czy pisemna. W moich czasach powstawał dopiero Internet. Nie mieliśmy dziennikarstwa mediów społecznościowych, ale znając podstawy dobrego komunikowania śmiało dziś można je wykorzystywać do informacji internetowej. Wśród moich profesorów wspominam często śp. Prof. Alfonso Nieto lub mojego mistrza ks. Prof. Mariano Fazio.

W latach 1997-1999 studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr Wojciech Węckowski

Prezes Wydawnictwa "Bernardinum" w Pelplinie

Furca.org