Ks. dr Paweł Deskur

Urodzony 22.12.1959 r. w Poznaniu. W 1974 r. ukończył Szkołę Chóralną J. Kurczewskiego w Poznaniu a w 1978 r. ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. W 1982 r. uzyskał tytuł magistra  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu potem przez kilka lat pracował, odbył też służbę wojskową. We wrześniu 1985 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu gdzie w czerwcu 1990 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu a 16 maja 1991 r. został wyświęcony na kapłana Archidiecezji Poznańskiej. Przez dwa lata – od czerwca 1991 r. do czerwca 1993 r. – pracował jako wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kościanie. Od lipca 1993 r. do czerwca 1996 r. odbywał studia specjalistyczne z katolickiej nauki społecznej w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską. Po powrocie ze studiów pełnił różne funkcje w Archidiecezji Poznańskiej, był m. in.: sekretarzem arcybiskupa poznańskiego i ceremoniarzem katedry. Przez 11 lat (1997-2008) był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przez trzy lata pełniąc funkcję duszpasterza wspólnoty akademickiej tego Wydziału. Przez cztery lata (2004-2008) kierował sekretariatem 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej. Od 2002 roku przez pięć kolejnych kadencji pełni funkcję sekretarza Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim. Od września 2006 r. do czerwca 2014 r. był dyrektorem naczelnym Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu Sp. z o. o. W listopadzie 2008 r. Benedykt XVI mianował go kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Od 13 lutego 2010 r. jest proboszczem parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu, jest także kapelanem Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.  29 października 2010 r. decyzją Wielkiego Mistrza i Rady Suwerennej został przyjęty do Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jako kapelan magistralny. Od 01 października 2014 r. pełni funkcję kapelana Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w Poznaniu. W parafii prowadzi duszpasterstwo dzieci, jest opiekunem Kół Żywego Różańca i Parafialnego Zespołu Caritas. Z urzędu jest przewodniczącym Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej.

 

 

 

W latach 1993 – 1996 odbył studia specjalistyczne z Katolickiej Nauki Społecznej w Ateneo Romano Santa Croce w Rzymie, gdzie obronił pracę doktorską

Ks. dr Paweł Deskur

Proboszcz parafii pw. Św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu

Furca.org