Ks. dr Dariusz Wojtecki

Ksiądz dr Dariusz Wojtecki jest kapłanem archidiecezji białostockiej. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie – studia specjalistyczne w zakresie katolickiej nauki społecznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzi z katolickiej nauki społecznej, socjologii rodziny, polityki społecznej i prorodzinnej. Pełni funkcję dyrektora Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, jest archidiecezjalnym duszpasterzem przedsiębiorców i pracodawców oraz asystentem kościelnym Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Białymstoku. Ks. dr Wojtecki jest również konsultantem Miesięcznika „Civitas Christiana” oraz członkiem redakcji kwartalnika „Społeczeństwo”. Decyzją 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dn.13-14. października 2017 r. został mianowany krajowym asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, wydział Teologii ( 1993-1995)

Ks. dr Dariusz Wojtecki

Kanonik gremialny Białostockiej Kapituły Metropolitalnej; Krajowy asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Furca.org