Ks. Arkadiusz Witkowski

Ks. Arkadiusz Witkowski urodził się w 1983 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008 z rąk biskupa Adama Śmigielskiego. Następnie przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii Jangrot. W 2009 roku został skierowany przez biskupa Grzegorza Kaszaka na studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Pełnił obowiązki audytora Sądu Biskupiego. Obecnie jest wikariuszem w parafii p.w. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu. W parafii uczy w Zespole Szkół Katolickich; prowadzi Krąg Biblijny i Żywy Różaniec. Od roku 2014 odpowiedzialny za Duszpasterstwo Akademickie

Ksiądz Arkadiusz tak mówi o swojej drodze kapłańskiej.

„Dlaczego ksiądz został kapłanem ?

Bo Pan Bóg tego chciał. Poza tym postawił na mojej drodze ludzi, którzy byli dla mnie jasnymi drogowskazami. Historia niejednego powołania jest tematem na ciekawą książkę. Pochodzę z północy Polski i jakkolwiek to dzisiaj nie brzmi – spędzałem co roku wakacje w Sosnowcu u mojej Mamy Chrzestnej. To była osoba, która mnie mocno ukształtowała. Pracowała w szkole i tam spotykając księży podpytywała ich, jak jest w seminarium, jak rozpoznawać w sobie powołanie. Potem opowiadała to mnie. Oto jak bardzo ważne potrafi być to, jak my księża dzisiaj o seminarium mówimy, bo nasze opowiadanie dla kogoś może być ważną wskazówką i pomocą w wyborze swojej drogi. Wyboru tej drogi dokonałem jednak sam, nikt mi niczego nie narzucał, nie sugerował. W sercu było ogromne pragnienie bycia kapłanem, i ta iskra z każdym dniem była rozdmuchiwana przez Ducha do rozmiaru płomienia, którego już się zagasić nie da.

Wzorami kaznodziejstwa są dla mnie ks. bp Grzegorz Ryś oraz o. Adam Szustak. Ich konferencje i homilie poza tym, że interesujące, mocno opierają się na Biblii i przebija z nich zachwyt wiarą.”

W 2009 roku został skierowany na studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.

Ks. Arkadiusz Witkowski

Duszpasterz Akademicki w Diecezji Sosnowieckiej.

Furca.org