Ks. dr hab. Piotr Ryguła

Ks. dr hab. Piotr Ryguła (ur. 24 marca 1966 w Cieszynie) – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1991. W tym samym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ zaburzeń psychicznych na ważność zgody małżeńskiej w ujęciu Johna R. Keatinga” i uzyskał tytuł magistra teologii.

W latach 1994-1996 ks. Piotr Ryguła odbył studia magisterskie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytecie Navarry (Pampeluna, Hiszpania). W kolejnych dwóch latach na tej samej uczelni odbył studia doktoranckie. Pracę doktorską zatytułowaną “Sacramentalidad del matrimonio según los autores polacos desde 1917” napisał pod kierunkiem prof. dra D. Eloya Tejero “ i obronił ją 25 czerwca 1998 r.

Po powrocie do Polski, w latach 2004-2015 związany był z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przez 8 lat (2004-2012) byłem adiunktem w Zakładzie Prawa Kanonicznego na Wydziale Teologicznym tego Uniwersytetu. W latach 2009-2012 wykładał także prawo kanoniczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na podstawie dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009), w czerwcu 2010 r. Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Od 1 października 2012 r. rozpoczął pracę na wspomnianym Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, gdzie objął kierownictwo Katedry Historii Prawa. Po reformie katedr na powyższym wydziale w 2014 r. objął kierownictwo Katedry Prawa Polskiego, które to kierownictwo sprawuje do dnia dzisiejszego. Od 2014 r. jest też kierownikiem Zakładu Historii Prawa, istniejącym przy wspomnianej wyżej katedrze.

Jest sędzią Metropolitalnego Sądu w Katowicach. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Jest też recenzentem w czasopismach naukowych.

W latach 1994-1998 odbył studia magisterskie i doktoranckie z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytecie Navarry (Pampeluna, Hiszpania).

Ks. dr hab. Piotr Ryguła

Kierownik Katedry Prawa Polskiego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Furca.org