Ks. dr hab. Andrzej Michalik

Ks. Andrzej pochodzi z parafii Imienia NMP w Ptaszkowej. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie 31 maja 1981 roku z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako wikariusz i katecheta szkół podstawowych w parafii Nawojowa (1981-1983). W 1982 r. uzyskał magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym KUL na podstawie pracy pt. Wartość teorii dezyntegracji pozytywnej dla poradnictwa duszpastersko-psychologicznego. Kolejną placówką ks. Michalika była parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, gdzie pracował jako wikariusz i katecheta szkół podstawowych i średnich (1983-1988).

W latach 1988–1992 odbył studia specjalistyczne z teologii systematycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Stopień licencjata otrzymał 20 czerwca 1990 r. na podstawie odbytych w latach 1988–1990 studiów oraz przedłożenia pracy pt. I miracoli di Gesù in s. Giovanni commentati da s. Tommaso. Doktorat z teologii otrzymał tamże 27 maja 1992 roku na podstawie pracy pt. L’aspetto apologetico del metodo esegetico di s. Tommaso d’Aquino.

Po powrocie do Polski objął funkcje prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1992-1999) i redaktora naczelnego „Currendy” – Urzędowego Pisma Diecezji Tarnowskiej (1992-2000). Następnie pełnił obowiązki prorektora w WSD w Tarnowie (1999-2006) oraz prodziekana WTST PAT w Krakowie (2003-2006). Tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej uzyskał 24 listopada 2009 r. na Wydziale Teologicznym UPJPII w Krakowie. W latach 2010–2014 był redaktorem naczelnym „Tarnowskich Studiów Teologicznych”. Od 2014 do 2019 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Od 1 października 1992 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Instytucie Teologicznym w Tarnowie (obecnie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie). W latach 1992–1999 prowadził wykłady z teologii pastoralnej, obecnie wykłady z teologii fundamentalnej (od 1999) i religiologii (od 1998). Jest członkiem Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

W 2015 r. otrzymał godność Kanonika gremialnego Kapituły katedralnej w Tarnowie (od 2020 r. jest zastępcą prepozyta Kapituły katedralnej).

W 1992 ukończył studia specjalistyczne z teologii systematycznej na Wydziale Teologii Papieskiego Ateneum Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr hab. Andrzej Michalik

Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Wydziale Teologicznym UP JPII (sekcja w Tarnowie).

Furca.org