Ks. dr hab. Cezary Smuniewski

Ks. Cezary Smuniewski ur. w 1977 r. w Warszawie, ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Archidiecezji Warszawskiej. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorat z teologii dogmatycznej uzyskał w roku 2007 na podstawie rozprawy „Eschatologiczne ukierunkowanie Eucharystii w nauczaniu Jana Pawła II”, napisanej pod kierunkiem o. prof. Jacka Salija OP. W latach 2008-2010 kontynuował pracę naukową na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Od sierpnia 2010 roku jest asystentem Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej. Opublikował m.in.: „Niewyczerpalne źródło świętości. Eschatologiczne ukierunkowanie adoracji w nauczaniu Jana Pawła II” (Kraków 2008), „Kapłan, ołtarz, nadzieja” (Warszawa 2010). Współredagował także książkę „Ks. Jerzy Popiełuszko. Syn, kapłan, męczennik” (Warszawa 2010). Obecnie jest profesorem na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

 

 

W latach 2008-2010 prowadził pracę naukową na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski

Profesor Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Furca.org