Ks. Paweł Wygralak

Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak 25 kwietnia 2016 r. został wybrany na nowego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zastąpił na tym stanowisku ks. prof. dr. hab. Jana Szpeta, który funkcję dziekana pełnił przez dwie kadencje. Urodził się w Poznaniu, ma 57 lat. Od 1984 r. jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, a w latach 2002 r.- 2016 był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Kształcił się na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii. Jest specjalistą od teologii patrystycznej. Badania naukowe poświęcił m.in. pismom Cezarego z Arles i stanowisku Kościoła wobec idolatrii i magii na terenach Galii i Hiszpanii. Jest autorem licznych artykułów naukowych, poświęconych zwłaszcza późnej starożytności w Kościele Zachodnim, kwestiom monastycyzmu, życia synodalnego i zagadnieniom społecznym. Czynnie uczestniczył w reaktywowaniu najstarszej polskiej serii wydawniczej „Pisma Ojców Kościoła”.

Dane biograficzne:
urodzony w 1959 r. w Poznaniu
1978–1984 Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
1984 święcenia kapłańskie w Poznaniu
1984–1986 wikariusz w Środzie Wielkopolskiej
1986–1989 wikariusz w Poznaniu
1992–1996 prefekt Arcybiskupiego seminarium Duchownego
1996–1998 dyrektor Studium Zaocznego dla Świeckich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
1998–1999 prodziekan ds. studenckich na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu
2002-2016 rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu
Członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej Archidiecezji Poznańskiej
Członek Sekcji Patrystycznej przy Konferencji Episkopatu Polski
2012-2014 Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
Od 2012 prodziekan ds. studenckich na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

Studia:
1978–1984 studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu
1986–1989 studia doktoranckie z zakresu teologii patrystycznej na Universidad de Navarra (Hiszpania)
1989 doktorat teologii na podstawie rozprawy pt. „La obra salvifica de Cristo en las enseńzas de San Cesáreo de Arlés”
2011 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych na podstawie rozprawy pt. „Stanowisko Kościoła wobec idolatrii i magii na terenach Galii i Hiszpanii w późnej starożytności chrześcijańskiej (VI–VII w.)”. Poznań 2011 ss. 322. Wydawnictwo WT UAM. Seria: Materiały i Studia. Vol. 136.

Działalność dydaktyczna:
1989–1998 adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Prowadził zajęcia z zakresu teologii patrystycznej, historii Kościoła starożytnego, traktatu o łasce oraz wstępu do teologii.
Od 1998 adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu.
Od 2014 profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

Kształcił się na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii w latach 1986-1989.

Ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak

Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Furca.org