Ks. Mariusz Kmak

Ks. Mariusz Kmak jest absolwentem wydziału prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Ks. Mariusz urodził się 21 maja 1987 r. w Krynicy Zdroju jako czwarte dziecko Marian i Marii z domu Motyka. Ma czwórkę rodzeństwa – trzy siostry i brata. Wychowywał się w Wawrzce, miejscowości położonej na południu Polski w województwie małopolskim w diecezji tarnowskiej. Tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej.

W latach 2000 – 2003 uczył się w Gimnazjum we Florynce, następnie kontynuował naukę w Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie. Po zdaniu egzaminu maturalnego i zawodowego w 2007 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie.

9 maja 2012 r. J. E. ksiądz biskup Wiesław Lechowicz udzielił mu święceń diakonatu, natomiast rok później, 25 maja 2013 r., przyjął święcenia kapłańskie przez posługę J. E. biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

W 2013 roku ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie -Wydział Teologiczny w Tarnowie, obroniwszy pracę magisterską: „Zmiana przynależności kościelnej i jej wpływ na życie sakramentalne”. Praca dotyczyła konwersji między Kościołami: rzymskokatolickim, katolickimi wschodnimi i prawosławnym.

Od 27 sierpnia 2013 r. pełnił posługę wikariusza i katechety w parafii p.w. Ducha Świętego w Żabnie. Zaangażowany także był w duszpasterstwo niepełnosprawnych ruchowo. Uczestniczył w oazach Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Cyrenejczyk” diecezji tarnowskiej.

W 2016 decyzją ks. bp Andrzeja Jeża został skierowany na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii.

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Ks. Mariusz Kmak

Notariusz przy Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie

Furca.org