Ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Urodzony 22 czerwca 1961 r. w Chrzanowie; 1980–1986 studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej nt. „Stosunek teologii moralnej do teologii życia wewnętrznego. (W oparciu o podręczniki w języku polskim okresu przed i posoborowego)” pod kierunkiem ks. dr Wacława Gubały; 1986–1988 praca na parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrodach; 1990 praca na parafii w Byczynie; 1988–1990 studia licencjackie z teologii moralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1990–1994 studia specjalistyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu de Navarra (Pampeluna, Hiszpania) zakończone obroną doktoratu w 1994 r. nt. „Gracia y libertad en San Juan de la Cruz”. Promotor: prof. José Luis Illanes; 1994–1997 prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej; 1997–1999 asystent przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1999 adiunkt; 1997–2002 zastępca Dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie; od 2003 Sekretarz Redakcji „Analecta Cracoviensia”; 2004–2014 koordynator duszpasterstwa pracowników nauki Archidiecezji Krakowskiej; od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej; od 2007 członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów; 2010 habilitacja na podstawie pracy „Antropologia przebóstwienia. Obraz człowieka w teologii prawosławnej”, Kraków 2009; 2012–2013 prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie; od 2013 członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów; od 2013 do 2017 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie; od 2014 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej.

W latach 1990–1994 odbył studia specjalistyczne z teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu de Navarra.

Ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Furca.org