Ks. dr Jan Koclęga

Ksiądz Dr Jan Koclęga jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej oraz Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są teologia miłosierdzia Bożego oraz sprawy ostateczne, tj. eschatologia Kościoła, człowieka i świata. Interesuje się także kulturą Krakowa. Kapelan Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Autor wielu artykułów – związany z czasopismem „Niedziela”.

Studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzzymie.

Ks. dr Jan Koclęga

Wykładowca teologii dogmatycznej

Furca.org