Ks. dr Andrzej Dobrzyński

Ks. Andrzej Dobrzyński ukończył liceum ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. W 1987 wstąpił do Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, rozpoczynając studia filozoficzno-teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Studia ukończył w 1993, broniąc pracy magisterskiej „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w traktatach i listach św. Cypriana z Kartaginy” pod kierunkiem ks. prof. Edwarda Stańka. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1993 z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. W latach 1993-1995 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu i jako katecheta w tamtejszym I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego.

W 1995 rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. W 1997 zdał egzamin licencjacki, broniąc pracy zatytułowanej „Las ideas directrices en la obra teológica del cardenal Yves Congar”. W 1999 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych, przedstawiając pracę „La pneumatología en la ecclesiología ecuménica del cardenal Yves Congar”. W czasie pobytu w Hiszpanii pełnił rolę kapelana górników polskich pracujących w regionie Asturia.

W latach 1999-2000 był wikariuszem w parafii St. Georges w Worcester w Anglii.

W latach 2000-2004 pełnił funkcję wychowawcy w Wyższym Seminarium Archidiecezji Krakowskiej, a także rozpoczął pracę wykładowcy na Papieskiej Akademii Teologicznej w Katedrze Ekumenizmu.

W 2004 rozpoczął pracę duszpasterską i posługę spowiednika w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Od 2007 jest dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, w której zajmuje się przede wszystkim organizacją sympozjów naukowych, przygotowaniem publikacji oraz gromadzeniem archiwów. Ośrodek jest jedną z instytucji Fundacji Jana Pawła II.

Od początku posługi kapłańskiej związany z Sanktuarium Królowej Podhala w Ludźmierzu. Współpracował z ks. prałatem Tadeuszem Juhasem (zm. 2014) nad rozwojem i krzewieniem kultu Matki Bożej, przez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich i naukowych, m.in. przez rekolekcje, dni skupienia, publikacje książek i artykułów czy sympozja maryjne.

Opracowuje publikacje tekstów źródłowych Karola Wojtyły.

„Kapłaństwo może być piękne. Twórcza moc, ośmiu błogosławieństw” – to najnowsza książka ks. Andrzeja Dobrzyńskiego, wydana w 2016 roku przez Wydawnictwo Redemptorystów Homo Dei we współpracy z Fundacją Jana Pawła II – Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.

Rozważania zawarte w prezentowanej książce dotyczą roli ewangelicznych błogosławieństw w życiu kapłana. Ukazuje ona kapłaństwo jako powołanie, które polega na wiernym podążaniu za Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Wybierający stan kapłański nie mogą szukać łatwej drogi życia, sukcesów i chwały. Powinni rozumieć, że krzyż nie będzie im oszczędzony. Jednak idąc wiernie za Chrystusem, ze zdziwieniem dostrzegają, że On wciąż dodaje im sił, by porażki przekuwać w zwycięstwa, słabości w moc, ograniczenia w możliwości, problemy w wyzwania. Godząc się na wymagania Ewangelii, zauważają, że w ostatecznym rozrachunku odczuwają w głębi duszy radość i spokój.

 

 

 

 

W latach 1995-1999 odbył studia licencjackie i doktoranckie na Uniwersytecie Nawarry – Wydział Teologiczny

Ks. dr Andrzej Dobrzyński

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II

Furca.org