Ks. Dariusz Gącik

Ks. Dariusz Gącik urodził się 16 lipca 1966 r. w Krakowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. 15 czerwca 1991 r. przyjął święcenia prezbiteratu przyjął z rąk Biskupa Kieleckiego Stanisława Szymeckiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Jadwigi w Kielcach, następnie został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego. Najpierw studiował w Lublinie, a potem na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Przez 14 lat pełnił funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej w Kielcach, sędziego w Sądzie Biskupim oraz rzecznika prasowego diecezji kieleckiej. Przez blisko 3 lata był także proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kielcach – Słowiku. Od 1 lutego 2015 r. jest Wikariuszem Generalnym i Moderatorem Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Wikariusz generalny to najważniejsza po biskupie funkcja w diecezji, niektóre decyzje może wykonywać on w zastępstwie ordynariusza.

Ks. Dariusz tak mówi o swojej posłudze: – Księdzu Biskupowi została powierzona troska pasterska nad Kościołem kieleckim. W wykonywaniu tej posługi pomaga mu wikariusz generalny, który ma władzę administracyjną w diecezji. Winien ją wykonywać w imieniu i ścisłej łączności z biskupem diecezjalnym. Konkretny zakres obowiązków i zadań ustala Biskup Kielecki, mając na uwadze koordynację pracy pomiędzy dwoma wikariuszami generalnymi, którzy są w naszej diecezji. Z tego względu, moja posługa jest wykonywana w jedności i współdziałaniu z bp. Marianem Florczykiem, który w dniu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Jana Piotrowskiego otrzymał nominację na wikariusza generalnego.

Absolwent wydziału prawa kanonicznego na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Dariusz Gącik

Wikariusz generalny w Diecezji Kieleckiej.

Furca.org