Ks. Przemysław Lech

Urodził się 23 kwietnia 1991 r. w Olkuszu, został ochrzczony 23 czerwca 1991 r. w par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu, w którym to mieście spędził dzieciństwo i młodość, aż do wstąpienia do seminarium duchownego. Ma jeszcze starszego brata – Marcina – który również jest kapłanem diecezji sosnowieckiej.

Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, którego siedziba mieściła się w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. W maju 2015 r., w swojej rodzinnej parafii, został wyświęcony na diakona i podjął praktykę w parafii
pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Po jej ukończeniu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 14 maja 2016 r., który następnie skierował mnie do podjęcia posługi wikariusza w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej. Opiekował się tam grupą Ministrantów oraz Oazą dziecięcą i młodzieżową. Przygotowywał również dzieci do I Komunii Świętej. Równolegle z pracą na parafii realizował misję kanoniczną, katechizując w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Oprócz posługi parafialnej Ks. Biskup powierzył mu również opiekę nad Diakonią Muzyczną Ruchu Światło Życie Diecezji Sosnowieckiej. Jest to Ruch, któremu bardzo wiele zawdzięcza i którego jest zdeklarowanym członkiem.

Zgodnie z wolą Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka w roku akademickim 2017/2018 podjął studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Ukończył je w 2020 r. Obecnie pracuje w Biurze prasowym diecezji sosnowieckiej.

 

Absolwent Wydziału Komunikacji Społecznej w Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Przemysław Lech

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej

Furca.org