Ks. dr Łukasz Żak

Ks. Łukasz Żak obronił doktorat na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytety Świętego Krzyża w Rzymie i jest tam wykładowcę.

Ks. Łukasz pochodzi z Warszawy, a dokładnie z Grochowa z parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej na Witolinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W międzyczasie ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizował się w mediewistyce, a szczególnie historii emocji w średniowieczu). Jest także magistrem teologii w zakresie mariologii (pisałem pracę o mariologii kard. Josepha Ratzingera).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp. Henryka Hosera 11 czerwca 2011 roku. Po święceniach został skierowany do pracy w parafii św. Brata Alberta w Warszawie Wesołej Zielonej, gdzie posługiwał przez 5 lat. Następnie rozpoczyna swoją rzymska przygoda. Zaczyna studia z historii Kościoła na Uniwersytecie Świętego Krzyża.

Obronił doktorat na Wydziale  Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.

Ks. Dr Łukasz Żak

Wykładowca na Papleskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie

Furca.org