Ks. Paweł Rybka

Urodzony 8 października 1992 w Bydgoszczy jako, jedyny syn Mirosława i Piotra, którzy zawsze chcieli mieć więcej potomstwa co nie zostało im dane. Rodzice od samego początku wychowywali swoje dziecko z wymagającą miłością wprowadzając Syna od dziecięcych lat w codzienne obowiązki.

Podczas nauki w Szkole Podstawowej nr 4 im. mjra. Henryka Sucharskiego w Bydgoszczy 1999-2006 rozpoczęła się przepiękna przygoda z Liturgiczną Służbą Ołtarza i Scholą parafialną „Czas Jezusa”, która w czasie zaowocowała odkryciem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (podczas nauki w Gimnazjum nr 5 w Bydgoszczy) oraz stworzeniem Zespołu Muzyczno-Młodzieżowego przy parafii rodzinnej św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

W trakcie edukacji w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy poprzez apostolstwo wśród rówieśników, pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz posługę, jako organista w Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Fordonie zrodziło się powołanie do Kapłaństwa Chrystusowego.

Lata 2011-2017 to czas studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Kontakt z wielkimi profesorami z kraju i zagranicy, bliskość i otwarcie Ojca Duchownego Ks. dr prał. Zygmunta Zaborowskiego, ojcowskie podejście Ks. Proboszcza dr Janusza Tomczaka odcisnęły ogromny wpływ na młodym alumnie, który i w tym okresie znalazł wiele możliwości rozwijania swoich pasji informatycznych, instrumentalno-wokalnych, plastycznych, graficznych, a nade wszystko pogłębiając swoją przyjaźń z kochającym Bogiem. Czas rozwoju seminaryjnego to także czas praktyk, które sprawiły poznanie różnych dziedzin pracy duszpasterskiej: Hospicjum, Domu Pomocy Społecznej, Centrum Onkologii, Spływy Seminaryjne dla młodzieży męskiej (dwukrotnie powierzona przez Rektorów Seminarium odpowiedzialność za organizację), letnie wypoczynki z młodzieżą, rekolekcje Oazowe z młodzieżą i małżeństwami, Ewangelizacja na Przystanku Jezus oraz praktyki parafialne. Czas wzrastania w seminarium owocuje także pracą magisterską z Pisma Świętego, dotyczącą życia grzeszników w Psalmie 73, napisaną pod bacznym okiem Ks. prof. Janusza Nawrota.

Po przyjęciu Święceń Kapłańskich w Bydgoskiej Katedrze 27 maja 2017 z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Tyrawy, młody kapłan rozpoczyna w czerwcu pracę w przepięknej i malowniczej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie pracuje, jako Wikariusz i Katecheta w Centrum Kształcenia Zawodowego nauczając religii uczniów Technikum i Zawodówki. Przed rozpoczęciem czasu odwiedzin duszpasterskich moderator Ruchu Światło-Życie powierza mu Diakonię Ewangelizacji, gdzie podejmuje pracę z parą odpowiedzialnych Julią i Januszem Staneckimi. Wraz z Diakonią Ewangelizacji tworzy mobilną aplikację dla dzieci i młodzieży „Pacierz 2.0” oraz tworzy internetowy kanał na YouTube – Pajda Chleba z rozważaniami o Piśmie Świętym. W czerwcu 2018 roku Ksiądz Biskup posyła Ks. Pawła do parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, gdzie przed rozpoczęciem formacji seminaryjnej posługiwał jako organista. W nowej parafii ks. Paweł zajmuje się dziećmi i młodzieżą, przygotowuje do Sakramentu Bierzmowania młodzież z parafii, a do Chrztu Świętego i Komunii Świętej przygotowuje dzieci starsze, które osiągnęły już wiek rozeznania (m. in. z Korei). W związku z zmianą parafii dodatkowo Księdzu Pawłowi zostaje powierzona Diecezjalna Szkoła Animatora Oazowego oraz wybranych miesiącach rozmowy z dziećmi w emitowanym w Telewizji Polskiej (Oddziale Bydgoskiem) programie „Bliżej Nieba”.

Z dniem 22 czerwca 2019 zostaje zwolniony z obowiązków parafialnych i skierowany na Studia Specjalistyczne w Rzymie z zakresu Historii Kościoła oraz Historii Sztuki, które ukończył w 2021 r.

Obecnie pełni posługę wikariatu w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bydgoszczy.

W 2021 ukończył historię Kościoła i sztuki w Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie..

Ks. Paweł Rybka

Wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Bydgoszczy.

Furca.org