Ks. Prałat Leszek Jerzy Gardziński

Ks. Leszek ur.16.05.1964 r. w Garwolinie, pochodzi z parafii Zwiastowania N.M.P. w Żelechowie – diecezja siedlecka. Święcenia kapłańskie 24 czerwca 1989 r. w katedrze siedleckiej z rąk Ks. Bpa Jana Mazura .

W latach 1989 -1991 był wikariuszem i prefektem w kolegiacie – Bazylice Mniejszej pw. św. Trójcy w Janowie Podlaskim.

W latach 1991 -1993 był wikariuszem i prefektem w kolegiacie – Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie. Będąc wikariuszem w Węgrowie /Węgrów włączony do diecezji drohiczyńskiej/ 25.03.1992 r. został inkardynowany do diecezji drohiczyńskiej na mocy Bulli Jana Pawła II  „Totus Tuus Poloniae Populus” reorganizującej nowy podział diecezji w Polsce.

0d 1993 – 2003 roku pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie jako prefekt, wicerektor i rektor seminarium

1994 – 1996 studia specjalistyczne w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – mgr teologii i licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej

1994 – 1998 Pierwszy Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

1995 – 1998 Pierwszy Ekonom Diecezji Drohiczyńskiej

Od 1996 wykładowca teologii pastoralnej w WSD Drohiczyn

1998 – 1999 studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie

2001 -2003 – dyrektor Biblioteki WSD Drohiczyn

W Diecezji Drohiczyńskiej był lub  jest członkiem Rady Duszpasterskiej, Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów, Komisji Personalnej, Rady Ekonomicznej, członkiem Kapituły Medalu Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej oraz członkiem zespołu wykonawczego Diecezjalnej Komisji Kapłańskiej. Był sekretarzem Komisji d/s osób i posług I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, członkiem Metropolitalnej Komisji d/s II Synodu Plenarnego w Polsce, członkiem komisji d/s beatyfikacji Męczenników Podlaskich.

W latach 2003 – 2007 był proboszczem parafii Skrzeszew i ojcem duchownym dekanatu drohiczyńskiego.

2007 – 2008 wicedziekan dekanatu węgrowskiego

Od roku 2000 kanonik honorowy, a od 2005 kanonik gremialny Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.

2008 – 2013 – dziekan – archiprezbiter Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.

Od  2008 roku  Dziekan Dekanatu Węgrowskiego

25.10.2008 r. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością prałata – kapelana  Jego  Świątobliwości.

Od 30.03.2013 r.  – Prepozyt – archidiakon  Węgrowskiej Kapituły Kolegiackiej.

25 czerwca 2014r. odznaczony Srebrnym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa,

10 sierpnia 2014r. odznaczony  Za Zasługi dla Miasta Węgrowa,

6 lipca 2015r. uhonorowany medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

25.10.2017r. otrzymał Kordelasa Leśnika Polskiego.

7 września 2018r. otrzymał tytuł honorowy Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego  i pierścień z herbem Powiatu Węgrowskiego.

Proboszczem parafii i kustoszem w Bazylice Węgrowskiej jest od 20.08.2007 r.

 

W latach 1998 – 1999 odbył studia doktoranckie w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. Prałat Leszek Jerzy Gardziński

Proboszcz i dziekan w Bazylice Węgrowskiej

Furca.org