Ks. dr Maciej Miętek

Ks. dr Maciej Miętek w dniu 14 maja 2020 r. otrzymał nominację na wicekanclerza Kurii warszawsko-praskiej. Wcześniej był notariuszem w Wydziale Sakramentalnym Kurii.

Ksiądz Maciej jest absolwentem Wydziału teologii moralnej na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie studiował w latach 2006-2009 i w czerwcu 2009 obronił doktorat La fondazione della morale secondo V.S. Solov’ëv e N.O. Losskij (Podstawa moralności według W.S. Sołowiowa i M.O. Losskiego). Promotorem doktoratu był znany wieloletni wykładowca Santa Croce ks. prof. Janusz Królikowski.

Absolwent Wydziału Teologii Moralnej na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

Ks. dr Maciej Miętek

Wicekanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej

Furca.org