Ks. Dr Krzysztof Wolski

Ks. dr Krzysztof Wolski – Nota Biograficzna

Ur. 19.12.1960 w Szczecinie.Święcenia kapłańskie 15.12.1985 Szczecin.

Studia i stopnie naukowe
1980-1985 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie.
1985-1989 studia specjalistyczne w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK; magisterium z teologii, w zakresie nauk o rodzinie (1988) na podstawie pracy: Święta Rodzina wzorem dla rodzin w nauczaniu Jana Pawła II.
1989-1992 studia doktoranckie w Ateneo Romano della Santa Croce. Doktorat z teologii w zakresie teologii systematycznej w Ateneo Romano della Santa Croce (24.06.1992) na podstawie rozprawy: La Sacra Famiglia come modello della santita familiare negli insegnamenti dei pontefici da Pio XII a Giovanni Paolo II.

Przebieg pracy
1992-1995 asystent ISNaR ATK.
1995-2006 adiunkt ISNaR ATK/UKSW
2007- starszy wykładowca ISNaR, WSR UKSW;
1996-1998 członek Senackiej Komisji d/s Programu ERES.
2003-2008 członek Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Orderów
2010-2016 członek Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów UKSW
1998-2016 przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na kierunku nauki o rodzinie ISNaR, ATK, WSR UKSW
2010-2012 przewodniczący Komisji Dydaktycznej
1999- kierownik studiów niestacjonarnych WSR UKSW;
1998 p.o. wicedyrektora ISNaR ATK
1999-2010 wicedyrektor ISNaR UKSW
2010-2016 prodziekan, WSR UKSW;

Przynależność do towarzystw naukowych
– Stowarzyszenie Teologów Moralistów.
– Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne

Doktorat z teologii uzyskał w 1992 roku w Ateneo Romano della Santa Croce.

Ks. Dr Krzysztof Wolski

Specjalista w zakresie nauki o rodzinie. W latach 2010-2016 prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną na UKSW w Warszawie

Furca.org