W czasie Wielkiego Postu koncentrujemy naszą uwagę na pokucie, nawróceniu i przygotowaniu duchowym przed najważniejszym świętem – Wielkanocą. To okres, w którym szczególnie praktykujemy post, jałmużnę i modlitwę. Modlitwa jest jednym z kluczowych elementów tego czasu. Jako chrześcijanie, w modlitwie możemy wyrazić nasze pragnienia, nadzieje i troski.

Modlitwa jest nieodłącznym elementem życia katolika. Stanowi ona głębokie połączenie z Bogiem i wyrażenie naszej wiary, nadziei i miłości. Oto kilka aspektów, które ukazują znaczenie modlitwy w życiu katolika:

 1. Komunikacja z Bogiem: Modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem. Poprzez nią wyrażamy nasze radości, troski, pragnienia i prośby. To czas, w którym możemy otwarcie dzielić się swoim sercem z Ojcem Niebieskim.
 2. Wzrost duchowy: Regularna modlitwa pomaga nam zbliżyć się do Boga i rozwijać naszą relację z Nim. To okazja do refleksji, samopoznania i umocnienia w wierze.
 3. Pokuta i nawrócenie: W czasie modlitwy możemy wyrazić skruchę za nasze grzechy i prosić o przebaczenie. To także moment, w którym zobowiązujemy się do poprawy i nawrócenia.
 4. Wsparcie w trudnych chwilach: Modlitwa daje nam siłę w obliczu trudności, cierpienia czy prób. Możemy prosić Boga o pomoc, pocieszenie i uzdrowienie.
 5. Dziękczynienie: Modlitwa to nie tylko prośby, ale także wyraz wdzięczności za otrzymane łaski, za życie i miłość. Dziękujemy Bogu za Jego dobroć.
 6. Wspólnota: Modlitwa łączy nas z innymi wierzącymi. Wspólne modlitwy, takie jak Msza Święta czy nabożeństwa, umacniają więzi w Kościele.

Warto pamiętać, że modlitwa nie musi być długa ani skomplikowana. Nawet krótka, szczera rozmowa z Bogiem może przynieść wielkie owoce w naszym życiu duchowym.

Oto kilka prostych wskazówek jak można modlić się krok po kroku:

 1. Podejmij decyzję o modlitwie i bądź jej wierny:
  • Wybierz regularny czas na modlitwę, np. rano lub wieczorem.
  • Postanów być konsekwentny w swojej praktyce modlitewnej.
 2. Wybierz odpowiednie miejsce:
  • Szukaj ciszy i spokoju, aby skupić się na modlitwie.
  • Możesz modlić się w kościele, w domu lub w innych miejscach, gdzie czujesz się blisko Boga.
 3. Wybierz odpowiednią postawę ciała:
  • Nie ma jednej “poprawnej” postawy. Kluczowe jest, aby serce było skoncentrowane na Bogu.
  • Możesz klęczeć, siedzieć lub stać – wybierz to, co jest dla ciebie wygodne.
 4. Zdaj sobie sprawę, że jest przy Tobie Bóg:
  • Przywołaj obecność Boga i otwórz się na Jego działanie.
  • Jeśli nie wiesz, co mówić, użyj Pisma Świętego lub modlitewnika jako wsparcia.
 5. Niech Twoja modlitwa będzie czasem bliskości z Bogiem, w którym możesz wyrazić swoje myśli, uczucia i pragnienia.

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje na różne formy modlitwy, które są istotne dla życia katolika. Oto podstawowe rodzaje modlitwy w świetle Katechizmu:

 1. Modlitwa uwielbienia: To forma modlitwy, w której wyrażamy naszą miłość i chwałę Bogu. Skupiamy się na wielkości i świętości Boga.
 2. Modlitwa dziękczynna: Polega na wyrażaniu wdzięczności Bogu za Jego łaski, błogosławieństwa i dobroć. To czas, aby docenić wszystko, co otrzymujemy od Boga.
 3. Modlitwa przebłagalna: W tej formie modlitwy wyznajemy nasze grzechy, prosimy o przebaczenie i nawrócenie. To moment, w którym zwracamy się do Boga z pokutą.
 4. Modlitwa prośby: To modlitwa, w której prosimy Boga o pomoc, wsparcie, uzdrowienie lub inne potrzeby. Możemy modlić się za siebie i za innych.

ks. Jarosław Gomułka
Pampeluna

Furca.org