Człowiek – duch i ciało

Ks. Bartosz Adamski Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura Wstęp Apostoł Narodów w piątym rozdziale Listu do Galatów przedstawia naukę o wolności...

Istota postu w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu, czasu głębokiego nawrócenia serca, Kościół zaprasza nas na drogę modlitwy, postu i jałmużny. Liturgia Słowa Środy Popielcowej przypomina nam o tych trzech uczynkach. O modlitwie z reguły mówi się dużo, jałmużna zaś raz po raz przybiera...

Czym jest post?

Kościół pości. Świat jest na diecie. Choć zewnętrznie między jednym i drugim ciężko dostrzec różnicę, to jest ona zasadnicza. Wypływa ona z wewnętrznej motywacji. Czym więc jest post? Czy jest jeszcze możliwe, aby ktoś pościł w dzisiejszych czasach? Czy każde...
Furca.org