Adwent – spotkanie z Bogiem, który jest Osobą

I. Nauczanie biblijne: „Jezus odpowiedział: ‹‹Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.››” (Mk 12, 29-30) II. Nauczanie Kościoła:...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

“Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Mt 11,25 Pan Bóg nie zarezerwował swojego słowa tylko dla intelektualistów, ani nie wybrał specjalistów w jakiejś konkretnej dziedzinie wiedzy,...

Saludos cordiales de Pamplona

Licencjat na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w roku akademickim 2019/20 rozpoczęło 17 kapłanów. W gronie nowych alumnów znajduje się jeden Polak, ks. mgr Jakub Ubysz Piasecki (diecezja kaliska). Łącznie, studiujących kierunek jest 47...

Oto Ja służebnica Pańska

Łk 1, 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. Opis Zwiastowania Maryi zawarty w Ewangelii według świętego Łukasza znamy prawie na pamięć. Rozważamy go wielokrotnie w ciągu roku...

Wtorek I tygodnia Adwentu

„Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża znój…” Czytania mszalne podczas adwentowej, liturgicznej wędrówki opowiadają o konkretnych prorokach, postaciach biblijnych. Warto może w czasie kilku tygodniowej przygody z Jezusem i...
Furca.org