Zakończenie roku akademickiego 2019/2020

Ostatnie półrocze był to wyjątkowy, nietypowy czas zajęć i egzaminów. Z powodu pandemii koronawirusa studenci odbywali swoje zajęcia , a także egzaminy online. Wielu z nich wróciło do Polski, bo także z rodzinnego domu mogli łączyć się ze swoimi profesorami. Z jednej...

To kim jestem – ma znaczenie

Kiedy się urodziłem i dorastałem, Jan Paweł II był już starszym człowiekiem. Moje pokolenie nie pamięta innego papieża. On po prostu był. Od zawsze. To było normalne i oczywiste. Generacja urodzona w III Rzeczypospolitej nie widziała w tym nic nadzwyczajnego. Nie...

HOMILÍA – VIGILIA PENTECOSTÉS – MONASTERIO FUENTERRABÍA

Teraz, Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas i pragnie dzielić się Duchem miłosierdzia. Teraz tchnie na nas, jak na Apostołów: Weźmijcie Ducha Świętego. Tak, święci szafarze grzechy odpuszczają mocą Ducha Świętego. Teraz, razem z Maryją – Oblubienicą Ducha Świętego i...
Furca.org