Człowiek – duch i ciało

Ks. Bartosz Adamski Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura Wstęp Apostoł Narodów w piątym rozdziale Listu do Galatów przedstawia naukę o wolności...

Kościół wspólną drogą do zbawienia

1. Nauczanie biblijne: „Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.” (1 Kor 14, 12) 2. Nauczanie Kościoła „Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie...

W ów dzień…

“W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć.” Iz 29,18 Wynieś śmieci! Posprzątaj! Przyjdź tutaj szybko! – to sformułowania, których często niektórzy nie chcą usłyszeć, bo są one związane z pewnym...

O niecierpliwości chrześcijańskiej

Szybko! Potrzebuję tego na wczoraj. Długo jeszcze? Kiedy w końcu oddzwoni. Nie mogę się doczekać! Umieram z głodu. Te słowa i wiele innych są emisariuszami naszych niecierpliwości, wrażenia że czegoś mi brakuje – świadomości że moje życie jest niepełne. To samo...
Furca.org