Adwent – spotkanie z Bogiem, który jest Osobą

I. Nauczanie biblijne: „Jezus odpowiedział: ‹‹Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.››” (Mk 12, 29-30) II. Nauczanie Kościoła:...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi

“Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Mt 11,25 Pan Bóg nie zarezerwował swojego słowa tylko dla intelektualistów, ani nie wybrał specjalistów w jakiejś konkretnej dziedzinie wiedzy,...

Oto Ja służebnica Pańska

Łk 1, 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł. Opis Zwiastowania Maryi zawarty w Ewangelii według świętego Łukasza znamy prawie na pamięć. Rozważamy go wielokrotnie w ciągu roku...

Wtorek I tygodnia Adwentu

„Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej, nieść krzyża znój…” Czytania mszalne podczas adwentowej, liturgicznej wędrówki opowiadają o konkretnych prorokach, postaciach biblijnych. Warto może w czasie kilku tygodniowej przygody z Jezusem i...

Poniedziałek I tygodnia Adwentu

Rozpoczynamy kolejny adwent w naszym życiu- czas radosnego oczekiwania na świętowanie Bożego Narodzenia. W tym czasie każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin jest zaproszony nie tylko do zewnętrznego przygotowania, ale przede wszystkim do uporządkowania swojego...

Słodycz Czuwania

Czuwajcie! Mówi Jezus. Czuwajcie, bo nie znacie dnia, ani godziny. Czuwanie to domena miłości i związanej z nią służby. Czuwaj, pozdrawiają się harcerze. Gotów, witają się KSM-owicze. Jestem, dopowiadają kandydaci do służby i święceń. Obecność, gotowość i czuwanie –...
Furca.org