TRIDUUM PASCHALNE

W tym wyjątkowo trudnym czasie  pewnie wielu z nas nie będzie mogło uczestniczyć w pięknej i przejmującej liturgii Wielkiego Tygodnia. Może będziemy mogli obserwować ją poprzez środki masowego przekazu. W ubiegłym roku ks. Krzysztof Porosło – kapłan...

Jak rozumieć życie człowieka w zgodzie z naturą?

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie trzeba najpierw zrozumieć czym, albo inaczej, jaka jest natura ludzka. Przede wszystkim jest ona wspólna wszystkim ludziom i wyraża się w konkretnej osobie ludzkiej. Nie ma na świecie człowieka, który byłby jej pozbawiony albo...

Człowiek – duch i ciało

Ks. Bartosz Adamski Człowiek – duch i ciało. O cnotach i wadach na podstawie Ga 5, 16-25 w świetle piątego rozdziału Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura Wstęp Apostoł Narodów w piątym rozdziale Listu do Galatów przedstawia naukę o wolności...

Kościół wspólną drogą do zbawienia

1. Nauczanie biblijne: „Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.” (1 Kor 14, 12) 2. Nauczanie Kościoła „Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie...
Furca.org