Ks. dr hab. Janusz Królikowski

Urodzony w 1962 roku w Mielcu. Maturę zdał w 1982 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mielcu. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1982-1888), gdzie uzyskał magisterium z teologii. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie w latach 1988-1991 pracował w duszpasterstwie w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach (Glinik Mariampolski). W latach 1991-1995 studiował teologię systematyczną w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat pod kierunkiem prof. Josè M. Yanguasa. W latach 1995-1996 studiował w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie, uzyskując licencjat z kościelnych nauk wschodnich. W latach 1993-1995 studiował w Instytucie Św. Tomasza przy Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, uzyskując specjalizację z Św. Tomasza z Akwinu. W 2003 r. habilitował w zakresie teologii dogmatycznej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie. Od 1996 r. wykłada teologię wschodnią w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, a od 1997 r. w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (PAT); kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej na stanowisku profesora PAT (2007). Prowadzone wykłady: trynitologia, eklezjologia, sakramentologia, mariologia.

Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego – członek zarządu od 2005 r., Towarzystwa Teologów Dogmatyków; przewodniczący Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Tarnowie. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Studiów Regionalnych” (2007), sekretarz redakcji „Tarnowskich Studiów Teologicznych” (1997).

Stara się uprawiać teologię wrażliwą na współczesne wyzwania w kontekście zasady wzajemnego powiązania misteriów (nexus mysteriorum), osadzając ją mocno w relacji do historii rozwoju dogmatów oraz życia Kościoła w poszczególnych epokach i uwarunkowaniach kulturowych. Zwraca uwagę na wpływ doktryny chrześcijańskiej na życie społeczne i wytwory kulturowe, w szczególności w zakresie sztuki chrześcijańskiej. Podejmuje zagadnienia z zakresu historii duchowości, historii sanktuariów diecezji tarnowskiej oraz historii lokalnej.

Współpracuje z pismami teologicznymi w kraju i za granicą. Opublikował m.in.:

  • Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego,
  • Pójdź za Mną. Wprowadzenie do teologii moralnej,
  • Z Chrystusem w historii. Medytacje chrystologiczne,
  • Mamy przystęp do Ojca. Rozważania o Bogu Ojcu,
  • Maryja w pamięci Kościoła. Mariologia, cz. I,
  • Matka Zbawiciela. Mariologia, cz. II,
  • Trójca Święta i życie chrześcijańskie. Rozważania trynitarne.

W latach 1991-1995 studiował teologię systematyczną w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat pod kierunkiem prof. Josè M. Yanguasa.

Ks. dr hab. Janusz Królikowski

Dziekan tarnowskiej Sekcji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Furca.org