Ks. dr hab. Piotr Roszak

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK – kapłan diecezji toruńskiej; uzyskał doktorat z zakresu teologii systematycznej na Uniwersytecie Nawarry w 2009 roku, na podstawie rozprawy „Mysterium en santo Tomás de Aquino” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Cesara Izquierdo. W latach 2008-2010 roku był asystentem Departamentu Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Uniwersytecie Nawarry, koordynując wymianę naukową między Polską a Nawarrą, w tym w sposób szczególny między UMK a UN. Od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK jako adiunkt Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii, a jednocześnie profesor stowarzyszony Uniwersytetu Nawarry. Od 2016 roku prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego UMK, kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago) na UMK. Wspólnie z profesorami z Nawarry realizował granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (dotyczące egzegezy biblijnej Tomasza z Akwinu, liturgii hiszpańsko-mozarabskiej i fenomenu pielgrzymek do Composteli). Laureat nagrody Europa przyznawanej przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Tłumacz artykułów i książek z języka hiszpańskiego.

Absolwent teologii systematycznej na Uniwersytecie Nawarry. W latach 2008-2010 był tam asystentem Departamentu Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej.

Ks. dr hab. Piotr Roszak

Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego, kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Furca.org