Ks. dr hab. Robert Kantor

Ks. dr hab. Robert Kantor, ur. 23.05.1970 w Tuchowie. W latach 1977-1985 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Bistuszowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie w 1989 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po sześciu latach studiów filozoficzno – teologicznych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy z teologii fundamentalnej pt. „Rola cudu w apologetyce” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Rosy. W 1997 r. został skierowany przez ks. bpa Józefa Życińskiego na studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie. 23.06.1999 r. uzyskał stopień naukowy licencjata z prawa kanonicznego, a 17.12.2001 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy doktorskiej pt. „Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva” napisanej pod kierunkiem ks. Prof. Eloya Tejero Tejero. Po ukończonych studiach od 1.09.2002 r. podjął pracę w diecezji tarnowskiej jako sędzia audytor w Sądzie diecezjalnym oraz jako wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Gródku Podolskim (Ukraina) oraz w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (od 2004 r. PAT Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, a od 2010 UPJPII WTST Tarnów). Od września 2004 roku podjął wykłady z prawa wyznaniowego w tejże uczelni. Dnia 22.02.2005 r. uzyskał nostryfikację dyplomu doktorskiego przez UKSW w Warszawie. Od roku 2008 pełni urząd Obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie. Od 2002 r. jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. W 2011 r. otrzymał nagrodę Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej. Od 2011 r. sekretarz czasopisma międzynarodowego „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”. W 2013 nadano mu stopnień doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa kanonicznego przez Radę Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję Kanclerza Kurii oraz kierownika katedry Teologii praktycznej i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie. Jest autorem i współautorem licznych książek, artykułów i wykładów.

Wspomnienia ks. Roberta Kantora ze studiów

Studiowałem w Pampelunie w latach 1997-2001. Były to studia z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry. Czas ten wspominam bardzo dobrze. Dzięki dobroczyńcom, którzy poprzez Fundacje zapewnili mi wspaniałe warunki studiowania, mogłem poznać wiele osób, które swoją postawą życia chrześcijańskiego pomagały w dążeniu ku świętości.

Ciekawym doświadczeniem było zetkniecie się z kolegami i koleżankami z innych krajów Europy, Ameryki Południowej czy Afryki. Mogłem doświadczyć tej różnorodności kulturowej, która była szkołą tolerancji. Czas studiów był dla mnie nie tylko epizodem zamkniętym w określonym przedziale czasowym, ale ten „czas” trwa do dzisiaj. Utrzymuję bowiem kontakty z wieloma wykładowcami, kilka lat temu uczestniczyłem w programie ERASMUS, właśnie na Wydziale Prawa Kanonicznego w Pampelunie, uczestniczę w sympozjach organizowanych przez Uniwersytet Navarry. Wielkim walorem moich studiów było opanowanie języka hiszpańskiego, który otwiera przestrzenie do zgłębiania literatury i źródeł mojego przedmiotu.

Doświadczenie uzyskane podczas studiów przydaje mi się w codziennej pracy jako sędziemu, kanclerzowi kurii oraz wykładowcy prawa kanonicznego i wyznaniowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Gorąco polecam, tym, którym przydarzy się taka okazja, do skorzystania z możliwości studiów na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie.

W 1997 r. został skierowany przez ks. bpa Józefa Życińskiego na studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie, gdzie w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Ks. dr hab. Robert Kantor

Kanclerz Kurii w Diecezji Tarnowskiej, kierownik katedry Teologii praktycznej i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie

Furca.org