Ks. dr Jerzy Bednarz

Wspomnienia ks. Jerzego Bednarza ze studiów

Z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony z odbytego stypendium. Na uczelni na której studiowałem otrzymałem głęboką formację duchową. Pobyt na zagranicznym stypendium wiązał się z nieustannym posługiwaniem się językiem obcym.

Stypendium odbył w latach 2000-2004 zakończone doktoratem na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.
Ks. dr Jerzy Bednarz

Wiceoficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie; wykładowca prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wydziale teologicznym Sekcja w Tarnowie

Furca.org